Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 19. november 2008 - Strasbourg
 Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***II
 Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I
 Euroopa statistika ***I
 Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad *
 Ühise põllumajanduspoliitika muudatused *
 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused *
 Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007-2013) *
Tekstid (392 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika