Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 19 november 2008 - Straatsburg
 Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk ***II
 Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen ***I
 Europese statistiek ***I
 Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB *
 Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid *
 Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) *
 Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) *
Teksten (399 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid