Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
 Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I
 Opravný rozpočet č. 8/2008
 Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GG
 Systémy sociálního zabezpečení a důchodů
 Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnaní vyžadujícího vysokou kvalifikaci *
 Sjednocený postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení *
 Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů *
 Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států *
 Používání jmenné evidence cestujících (PNR)
 Finanční pomoc členským státům
 Odpověď Evropské unie na zhoršující se situaci na východě Konžské demokratické republiky
 Evropská politika pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi
 Kazetová munice
 HIV/AIDS: včasná diagnóza a včasná léčba
 Situace ve včelařském odvětví
 Inspekce životního prostředí v členských státech
 Somálsko
 Trest smrti v Nigérii
 Případ rodiny al-Kurdových
Texty (386 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí