Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg
 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***I
 Ændringsbudget nr. 8/2008
 Særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 1487/2005/GG
 Socialsikringssystemer og pensioner
 Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse *
 Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse *
 Ændring af fusionsmarkedsordningen *
 Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne *
 Den Europæiske Union og passageroplysninger (PNR)
 Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne
 Den Europæiske Unions reaktion på den kristiske situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo
 Europæisk rumpolitik
 Konventionen om fragmentationsammunition
 Tidlig diagnose og behandling af hiv/aids
 Situationen inden for bival
 Mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne
 Somalia
 Dødsstraf i Nigeria
 Sagen om familien al-Kurd
Tekster (370 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik