Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 20 november 2008 - Straatsburg
 Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2008
 Speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling aan de Raad van de Europese Unie in klacht 1487/2005/GG
 Toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering
 Voorwaarden voor toegang en verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan *
 Procedure voor de enkele aanvraag van een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning *
 Wijziging integrale-GMO-verordening *
 Financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten *
 Persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)
 Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten
 Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo
 Europees ruimtevaartbeleid: Europa en de ruimte
 Clustermunitie
 HIV/AIDS: vroegtijdige diagnose en behandeling
 Situatie in de bijenteelt
 Toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten
 Somalië
 Doodstraf in Nigeria
 De zaak van de familie al-Kurd
Teksten (382 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid