Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
 EÜ ja Korea Vabariigi vaheline konkurentsivastase tegevuse alane koostööleping *
 Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud *
 Ülalpidamiskohustused *
 Mõõtevahendid ja metroloogilise kontrolli meetodid (uuesti sõnastamine) ***I
 Rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades ***I
 Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega võitlemine (ühine käibemaksusüsteem) *
 Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega võitlemine *
 VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas – väikeettevõtjate õigusakt
 Relvaeksport (toimimisjuhend)
 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 8/2007
 Naiste olukord Balkani riikides
 Euroopa kormoranide asurkondade majandamise kava koostamine
Tekstid (110 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika