Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
 Korean tasavallan ja EY:n sopimus kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä *
 Skotlannin länsipuolinen sillikanta *
 Toimivalta ja yhteistyö elatusvelvoitteisiin liittyvissä asioissa *
 Mittauslaitteet ja metrologiset tarkastusmenetelmät (uudelleenlaatiminen) ***I
 Rahoitusvälineen perustaminen elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa ***I
 Yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjuminen (yhteinen arvonlisäverojärjestelmä) *
 Yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjuminen *
 Toimet pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi Euroopassa – pienyrityksiä koskeva säädös
 Aseiden vientiä koskevat käytännesäännöt
 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla
 Balkanin naisten tilanne
 Kohti "eurooppalaista merimetsojen hallintasuunnitelmaa"
Tekstit (116 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö