Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 4. decembra 2008 - Brusel
 Dohoda medzi Kórejskou republikou a ES o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž *
 Zásoby sleďa v oblasti na západ od Škótska *
 Právomoci a spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti *
 Meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) ***I
 Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách ***I
 Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (spoločný systém DPH) *
 Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva *
 Opatrenia na zlepšenie prostredia pre MSP v Európe - iniciatíva Small Business Act
 Kódex správania EÚ pri vývoze zbraní
 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH
 Situácia žien na Balkáne
 Európsky plán regulácie populácie kormoránov
Texty (119 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia