Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
 Avtal mellan Republiken Korea och EG om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet *
 Sillbeståndet väster om Skottland *
 Underhållsskyldighet *
 Mätdon och metrologiska kontrollmetoder (omarbetning) ***I
 Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ***I
 Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (gemensamt system för mervärdesskatt) *
 Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner *
 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act"
 Vapenexport (uppförandekod)
 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt
 Kvinnornas situation på Balkan
 Mot en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket
Texter (115 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy