Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
 Protokol k Evropsko–středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda mezi ES a Indií o některých aspektech leteckých služeb *
 Opatření nutná k ochraně eura proti padělání *
 Ochrana eura proti padělání (členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu) *
 Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) ***I
 Daňové výjimky vztahující se na osobní majetek fyzických osob z členského státu (kodifikované znění) *
 Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) *
 Medaile a žetony podobné euromincím *
 Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy *
 Opravný rozpočet č. 9/2008
 Jednotky měření ***II
 Dopad cestovního ruchu na pobřežní regiony
 Mediální gramotnost v digitálním prostředí
 Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) ***II
 Přizpůsobení určitých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou ***I
 Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I
 Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I
 Transfery produktů týkajících se obrany ***I
 Schvalování typu motorových vozidel a motorů ***I
 Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) ***
 Změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství *
 Kapitálové požadavky (plán uplatňování)
 Nepoctivé katalogové firmy
Texty (217 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí