Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
 Euro-Middelhavsaftalen EF/Marokko ***
 Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Albanien ***
 Stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Republikken Kroatien ***
 Aftale EF/Indien om visse aspekter af lufttrafik *
 Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri *
 Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i ikke-deltagende medlemsstater *
 Beskyttelse af selskabsdeltageres og tredjemands interesser (kodificeret udgave) ***I
 Afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) *
 Udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) *
 Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter *
 Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (ikke-deltagende medlemsstater) *
 Forslag til ændringsbudget nr. 9/2008
 Måleenheder ***II
 Turismens indvirkning på kystområder
 Mediekendskab i en digital verden
 Oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) ***II
 Tilpasning af visse retsakter til forskriftsproceduren med kontrol - Del 4 ***I
 Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I
 Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I
 Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I
 Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I
 Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ***
 Ansættelsesvilkår for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
 Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring
 Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere
Tekster (206 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik