Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
 EÜ ja Maroko vahel sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna leping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
 EÜ ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
 EÜ ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
 EÜ ja India vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 Euro võltsimise takistamine *
 Euro võltsimise takistamine (liikmesriigid, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud) *
 Aktsiaseltsi aktsionäride ja kolmandate isikute huvide kaitseks äriühingutelt nõutavad tagatised (kodifitseeritud versioon) ***I
 Üksikisikute isikliku vara alalise sisseveo suhtes kohaldatav maksuvabastus (kodifitseeritud versioon) *
 Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) *
 Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid *
 Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid: kohaldamisala laiendamine liikmesriikidele, kes ei osale rahaliidus *
 Paranduseelarve nr 9/2008 projekt
 Mõõtühikud ***II
 Regionaalarengu aspektid ja turismi mõju rannikualadele
 Meediapädevus digitaalses maailmas
 Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) ***II
 Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 1999/468/EÜ - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (neljas osa) ***I
 Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
 Euroopa töönõukogu (uuesti sõnastamine) ***I
 Kaitseotstarbeliste toodete vedu ***I
 Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus ***I
 Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (tulusad projektid) ***
 Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused *
 Kapitali adekvaatsuse nõuded (rakenduskava)
 Eksitavad „kataloogiettevõtted”
Tekstid (203 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika