Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
 Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl EB ir Maroko, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
 EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
 EB ir Kroatijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES ***
 EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *
 Euro apsauga nuo padirbinėjimo *
 Euro apsauga nuo padirbinėjimo (toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos) *
 Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija) ***I
 Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) *
 Išlaidos veterinarijos srityje (kodifikuota redakcija) *
 Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai *
 Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai (taikoma nedalyvaujančioms valstybėms narėms) *
 Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas
 Matavimo vienetai ***II
 Turizmo poveikis pakrančių regionuose
 Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje
 Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija) ***II
 Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I
 Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I
 Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I
 Su gynyba susijusių produktų siuntimas ***I
 Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I
 Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (projektai, iš kurių gaunamos pajamos) ***
 Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos *
 Techninės nuostatos dėl rizikos valdymo
 Klaidinantys žinynų leidėjai
Tekstai (210 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika