Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 16 ta' Diċembru 2008 - Strasburgu
 Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Marokk (adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija) ***
 Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Albanija (adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija) ***
 Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Kroazja (adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija) ***
 Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Indja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *
 Protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro *
 Protezzjoni tal-euro mill-iffalsifikar għal dawk l-Istati Membri li m'adottawx il-euro bħala munita unika tagħhom *
 Salvagwardji meħtieġa minn kumpanniji bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (verżjoni kodifikata) ***I
 Eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għad-dħul permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta’ individwi (verżjoni kodifikata) *
 In-nefqa fil-kamp veterinarju (verżjoni kkodifikata) *
 Midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro *
 Midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro *
 Abbozz ta' Baġit ta' emenda Nru 9/2008
 Unitajiet ta' kejl ***II
 L-aspetti tal-iżvilupp reġjonali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali
 Il-litteriżmu medjatiku fid-dinja diġitali
 L-Istabbiliment ta' Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (tfassil mill-ġdid) ***II
 Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni 2006/512/KE – Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (Ir-Raba' Parti) ***I
 Il-ħolqien ta' Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali ***I
 Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew (tfassil mill-ġdid) ***I
 Trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża ***I
 L-approvazzjoni ta' tip ta' vetturi bil-mutur u ta' magni ***I
 L-ERDF, l-ESF u l-Fond ta' Koeżjoni (proġetti li jiġġeneraw dħul) ***
 Ir-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej *
 Rekwiżiti ta' Kapital (pjan ta' implimentazzjoni)
 Il-Kumpaniji ta' Direttorju Qarrieqa
Testi (217 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza