Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 16 december 2008 - Straatsburg
 Protocol bij de Euro-mediteranne overeenkomst EG/Marokko in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië ***
 Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië ***
 Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Kroatië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië ***
 Overeenkomst EG/India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Bescherming van de euro tegen valsemunterij *
 Bescherming van de euro tegen valsemunterij (lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen) *
 Waarborgen die worden verlangd van vennootschappen voor de bescherming van belangen van deelnemers in deze vennootschappen en van derden (gecodificeerde versie) ***I
 Belastingvrijstelling voor persoonlijke goederen afkomstig uit een lidstaat (gecodificeerde versie) *
 Uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) *
 Op euromunten lijkende medailles en penningen *
 Op euromunten lijkende medailles en penningen (toepassing op niet-deelnemende lidstaten) *
 Gewijzigde begroting nr. 9/2008
 Meeteenheden ***II
 Impact van toerisme op kustregio's
 Mediageletterdheid in een digitale wereld
 Oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) ***II
 Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing – Deel vier ***I
 Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ***I
 Europese ondernemingsraad (herschikking) ***I
 Overdracht van defensiegerelateerde producten ***I
 Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren ***I
 EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) ***
 Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen *
 Technische voorschriften inzake risicobeheer
 Bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden
Teksten (219 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid