Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
 Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego WE/Maroko (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
 Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE ***
 Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Albania uwzględniający przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE ***
 Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *
 Ochrona euro przed fałszowaniem *
 Ochrona euro przed fałszowaniem (państwa członkowskie spoza strefy euro) *
 Gwarancje wymagane od spółek w celu uzyskania ich równoważności (wersja ujednolicona) ***I
 Zwolnienia od podatku stosowane do sprowadzania na stałe majątku osobistego *
 Wydatki w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) *
 Medale i żetony podobne do monet euro *
 Medale i żetony podobne do monet euro (stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich) *
 Projekt budżetu korygującego nr 9/2008
 Jednostki miar ***II
 Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych
 Umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowym
 Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***II
 Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część czwarta) ***I
 Ustanowienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych ***I
 Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I
 Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I
 Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I
 EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) ***
 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *
 Wymogi kapitałowe (plan wprowadzenia w życie)
 Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych
Teksty (221 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności