Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg
 Euro-stredomorská dohoda medzi ES a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi ES a Albánskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi ES a Chorvátskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda medzi ES a Indiou o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Ochrana eura proti falšovaniu *
 Opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu *
 Ochranné opatrenia vyžadované od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb (kodifikované znenie) ***I
 Oslobodenie od daní, ktoré sa vzťahuje na osobný majetok jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) *
 Výdavky na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) *
 Medaily a žetóny podobné eurominciam *
 Medaile a žetóny podobné eurominciam (uplatňovanie na neúčastnícke členské štáty) *
 Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008
 Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek ***II
 Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch
 Mediálna gramotnosť v digitálnom svete
 Zriadenie Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) ***II
 Prispôsobenie určitých aktov rozhodnutiu 1999/468/ES – prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou (štvrtá časť) ***I
 Vytvorenie Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci ***I
 Európska zamestnanecká rada (prepracované znenie) ***I
 Transfery výrobkov na účely obrany ***I
 Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov ***I
 Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (projekty generujúce príjmy) ***
 Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev *
 Technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika
 Klamlivé adresárové spoločnosti
Texty (216 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia