Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 16. december 2008 - Strasbourg
 Evro-mediteranski sporazum ES-Maroko (pristop Bolgarije in Romunije) ***
 Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Albanija (pristop Bolgarije in Romunije) ***
 Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) ***
 Sporazum ES-Indija o nekaterih vidikih storitev v zračnem prevozu *
 Zaščita eura pred ponarejanjem *
 Zaščita eura proti ponarejanju (države članice izven euroobmočja) *
 Zaščitni ukrepi, ki se zahtevajo od gospodarskih družb, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom (kodificirana različica) ***I
 Davčne oprostitve za osebno lastnino posameznikov iz države članice (kodificirana različica) *
 Odhodki na področju veterine (kodificirana različica) *
 Medalje in žetoni, podobni eurokovancem *
 Medalje in žetoni, podobni eurokovancem: uporaba glede nesodelujočih držav članic *
 Sprememba proračuna št. 9/2008
 Merske enote ***II
 Vpliv turizma na obalne regije
 Medijska pismenost v digitalnem svetu
 Evropska fundacija za usposabljanje (prenovitev) ***II
 Prilagoditev nekaterih aktov Sklepu Sveta 1999/468/ES - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (Četrti del) ***I
 Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ***I
 Evropski svet delavcev (prenovitev) ***I
 Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti ***I
 Homologacija motornih vozil in motorjev ***I
 Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) ***
 Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti *
 Kapitalske zahteve (izvedbeni načrt)
 Zavajajoča podjetja za imeniške storitve
Besedila (195 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov