Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
EY:n ja Marokon Euro-Välimeri-sopimukseen liitetty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta ***
 EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ***
 Euroopan yhteisön ja Kroatian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen tehty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ***
 EY:n ja Intian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
 Euron väärentämisen torjunta *
 Euron väärentämisen torjunta (euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot) *
 Yhtiöiltä vaaditut takeet niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto) ***I
 Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavat verovapaudet (kodifioitu toisinto) *
 Tietyt eläinlääkintäalan kustannukset (kodifioitu toisinto) *
 Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet *
 Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet (soveltaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin) *
 Lisätalousarvio nro 9/2008
 Mittayksiköt ***II
 Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat
 Medialukutaito digitaalisessa maailmassa
 Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaatiminen) ***II
 Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa ***I
 Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen ***I
 Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I
 Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I
 Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I
 EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) ***
 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot *
 Pääomavaatimukset (toteutussuunnitelma)
 Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt

EY:n ja Marokon Euro-Välimeri-sopimukseen liitetty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta ***
PDF 185kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (13104/2007 – KOM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0404),

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (13104/2007),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0383/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6-0458/2008),

1.   antaa puoltavan lausunnon pöytäkirjan tekemisestä;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ***
PDF 186kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))
P6_TA(2008)0585A6-0496/2008

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2008)0139),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0453/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6-0496/2008),

1.   antaa puoltavan lausunnon pöytäkirjan tekemisestä;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Euroopan yhteisön ja Kroatian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen tehty pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ***
PDF 184kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2007)0612),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 310 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0463/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6-0490/2008),

1.   antaa puoltavan lausunnon pöytäkirjan tekemisestä;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


EY:n ja Intian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
PDF 182kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0347),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0342/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0471/2008),

1.   hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Intian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Euron väärentämisen torjunta *
PDF 185kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston luonnoksen (14533/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0525),

–   ottaa huomioon kantansa 17. kesäkuuta 2008(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0395/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 43 artiklan 1 kohdan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0499/2008),

1.   hyväksyy neuvoston luonnoksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia kyseiseen luonnokseen tai korvata sen uudella tekstillä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0280.


Euron väärentämisen torjunta (euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot) *
PDF 185kWORD 32k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2001 muuttamisesta (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston luonnoksen (14533/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0525),

–   ottaa huomioon kantansa 17. kesäkuuta 2008(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0481/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 43 artiklan 1 kohdan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0503/2008),

1.   hyväksyy neuvoston luonnoksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia kyseiseen luonnokseen tai korvata sen uudella tekstillä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0280.


Yhtiöiltä vaaditut takeet niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto) ***I
PDF 191kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))
P6_TA(2008)0590A6-0465/2008

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0544),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0316/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0465/2008),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavat verovapaudet (kodifioitu toisinto) *
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 2008/0120(CNS))
P6_TA(2008)0591A6-0466/2008

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0376),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0290/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0466/2008),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Tietyt eläinlääkintäalan kustannukset (kodifioitu toisinto) *
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0358),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0271/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0464/2008),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet *
PDF 183kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0514 VOL. I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0514 VOL. I),

–   neuvoston kuultua sitä (C6-0332/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0469/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet (soveltaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin) *
PDF 184kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin annetun asetuksen (EY) N:o 2183/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0514 VOL. II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0514 VOL. II),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0335/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0470/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Lisätalousarvio nro 9/2008
PDF 189kWORD 33k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2008 varainhoitovuodeksi 2008, pääluokka III - Komissio (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 31. lokakuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0693),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. marraskuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 9/2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0487/2008),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 9 kattaa seuraavat toimenpiteet:

   tuloarvioon tehdään omia varoja ja muita tuloja koskevia ennakkoarvioita koskevan tarkistuksen perusteella (1 198,7 miljoonan euron) nettolisäys;
   otsakkeisiin 1 a, 1 b, 2, 3 b ja 4 kuuluvien budjettikohtien maksumäärärahoja vähennetään (4 891,3 miljoonaa euroa), kun otetaan huomioon kokonaismäärärahasiirrossa uudelleen kohdennettaviksi ehdotetut määrärahat;
   sisällytetään elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa tarkoitetun rahoitusvälineen rahoitukseen vuonna 2008 liittyvät budjettinäkökohdat sellaisina kuin ne ovat johdettavissa elintarvikerahoitusvälineen rahoituksesta 21. marraskuuta 2008 annetusta parlamentin ja neuvoston yhteisestä lausumasta,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 9/2008 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2008 talousarvioon,

C.   ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi alustavan lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 lisätalousarvioesityksenä nro 9/2008, koska lisätalousarvioesitys nro 8/2008 peruutettiin,

1.   panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 10/2008;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 9/2008 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Mittayksiköt ***II
PDF 184kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0510),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0476/2008),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 105.


Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat
PDF 147kWORD 74k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä näkökohdista (2008/2132(INI))
P6_TA(2008)0597A6-0442/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta 5. heinäkuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006(1),

–   ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006(2),

–   ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(3),

–   ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006(4),

–   ottaa huomioon yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) 17. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY(5),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007-2013) 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY(6),

–   ottaa huomioon 23 . lokakuuta 2008 vahvistamansa kannan neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lentoasemamaksuista(7),

–   ottaa huomioon 27. syyskuuta 2000 päivätyn komission tiedonannon "Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito: strategia Eurooppaa varten" (KOM(2000)0547),

–   ottaa huomioon 19. lokakuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskevasta toimintaohjelmasta (KOM(2007)0621),

–   ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2006 päivätyn komission tiedonannon "Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: Kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi" (KOM(2006)0134) ja Euroopan parlamentin 29. marraskuuta 2007 tästä aiheesta antaman päätöslauselman(8),

–   ottaa huomioon 10. lokakuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta (KOM(2007)0575) ja Euroopan parlamentin 20. toukokuuta 2008 tästä aiheesta antaman päätöslauselman(9),

–   ottaa huomioon 23. tammikuuta 2008 päivätyn komission tiedonannon "Kaksi kertaa 20 vuonna 2020: Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle" (KOM(2008)0030),

–   ottaa huomioon komission 7. kesäkuuta 2006 antaman vihreän kirjan aiheesta "Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys" (KOM(2006)0275),

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon parlamentin, neuvoston ja komission 20. toukokuuta 2008 antaman yhteisen kolmikantajulistuksen, joka koskee 20. toukokuuta juhlistettavan Euroopan meripäivän perustamista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0442/2008),

A.   ottaa huomioon, että EU:n alueella on kuusi rannikoilla sijaitsevaa makroaluetta eli Atlantin, Itämeren, Mustanmeren, Välimeren ja Pohjanmeren alueet sekä syrjäisimmät alueet, joista kullakin on erilaiset alueelliset resurssit ja erilainen käsitys matkailusta,

B.   ottaa huomioon, että merkittävä osa Euroopan väestöstä elää Euroopan mantereen 89 000 kilometrin pituisella rannikolla,

C.   hyväksyy EU:n meripolitiikan yhteydessä käytetyn määritelmän rannikkoalueista, jotka ovat siis rannikkovyöhykkeitä tai -alueita, jotka sijaitsevat 50 kilometrin etäisyydellä rantaviivasta mantereen sisäosiin piirretyn suoran viivan sisäpuolella,

D.   ottaa huomioon, että rannikkoalueet ovat EU:lle tärkeitä, sillä niille on keskittynyt merkittävä prosenttiosuus taloudellisesta toiminnasta,

E.   ottaa huomioon rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon määritelmän sekä matkailun merkityksen tämän tavoitteen saavuttamisessa,

F.   katsoo, että rannikkoalueiden myönteinen kehitys hyödyttää rannikkoalueilla asuvien ihmisten lisäksi myös kaikkia EU:ssa eläviä ihmisiä,

G.   ottaa huomioon, että vaikka matkailu yleensä onkin tärkeää toimintaa näillä alueilla ja vaikuttaa myönteisesti sosioekonomiseen kehitykseen bkt:n ja työllisyysasteen kasvaessa, sillä on toisinaan myös kielteisiä alueellisia vaikutuksia johtuen kausiluontoisuudesta ja vähän ammattitaitoa vaativasta työstä, rannikon ja sisämaan vähäisestä yhteenkuuluvuudesta, talouden monipuolisuuden vähyydestä sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön köyhtymisestä,

H.   ottaa huomioon, että rannikkoalueita ei mainita erityisesti kauden 2007–2013 eritoimintaohjelmissa, mistä seuraa, että rannikkomatkailusta ei ole sosioekonomisia ja rahoitusta koskevia vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja,

I.   katsoo, että rannikkomatkailua koskevien vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen puuttumisen vuoksi alan taloudellista arvoa saatetaan aliarvioida, mistä johtuen meriympäristön suojelun taloudellista arvoa aliarvostetaan ja tämän tarkoituksen saavuttamiseksi investointeja tehdään vähemmän kuin on optimaalista,

J.   toteaa, että rannikkoalueille tehtyjä EU-investointeja koskevien tietojen puuttuminen vaikeuttaa rakennerahastoista rannikkomatkailuun aiheutuvien todellisten vaikutusten määrällistä arviointia,

K.   ottaa huomioon, että matkailu sijoittuu monien EU:n politiikkojen leikkauspisteeseen ja että ne vaikuttavat merkittävästi siihen, miten matkailu voi omalta osaltaan edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta,

L.   katsoo, että rakennerahastot voivat vaikuttaa myönteisesti rannikkoalueiden laadulliseen kehitykseen, sillä ne vauhdittavat paikallistaloutta, houkuttelevat yksityisiä sijoituksia ja edistävät kestävää matkailua,

M.   katsoo, että tämä vaikutus on selvimmin nähtävissä syrjäisimmillä alueilla sijaitsevien pienten saarten tai rannikkoalueiden kaltaisilla alueilla, missä rannikkomatkailu on tärkein talouden ala,

N.   ottaa huomioon, että rannikkoalueisiin vaikuttaa suuresti niiden maantieteellinen asema ja että ne tarvitsevat jäsennetyn strategian, jossa otetaan huomioon niiden erityispiirteet, toissijaisuusperiaatteen sekä alojen välisen yhteenkuuluvuuden päätöksentekoprosessissa,

O.   ottaa huomioon, että usein rannikkoalueet ovat samalla myös etäisiä alueita, kuten pieniä saaria, syrjäisimpiä alueita tai matkailusta erittäin riippuvaisia rannikkoalueita, joille on vaikea päästä matkailusesongin ulkopuolella ja joiden osalta alueellinen yhteenkuuluvuus edellyttää infrastruktuurin kehittämistä ja enemmän säännöllisiä yhteyksiä rannikon ja sisämaan välillä sekä sitä, että taloudellisen toiminnan säilymistä sesongin ulkopuolella tuetaan toteuttamalla investointeja edistäviä paikallisen markkinoinnin ja yhdennetyn talouskehityksen strategioita,

P.   ottaa huomioon, että samanlaisista ongelmista huolimatta rannikkoalueilla ei ole käytössään erityisiä välineitä, jotka mahdollistaisivat jäsennellyn lähestymistavan ja paremman tiedonvälityksen tärkeimpien toimijoiden välillä, jotka usein työskentelevät erillään ja kaukana toisistaan,

Q.   katsoo, että integroitujen ratkaisujen löytäminen todellisiin ongelmiin ja niiden täytäntöönpano paikallis- ja aluetasolla onnistuu ainoastaan, jos julkiset viranomaiset tekevät yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ottaen huomioon sekä ympäristöä että yhteisöä koskevat etunäkökohdat,

R.   katsoo, että politiikan välineiden käyttöönotto edistää entistä yhtenäisempiä ja kestävämpiä kehitystä koskevia strategioita, jolloin parannetaan taloudellista kilpailukykyä luonnon- ja kulttuurivaroja suojaamisella, yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaamisella sekä vastuullisen matkailun malleja edistämisellä,

S.   ottaa huomioon, että kyseiset välineet voisivat parantaa rannikkoalueiden työpaikkojen laatua sekä omalta osaltaan auttaa vähentämään kausiluonteisuutta, kun erilaisia matkailu- ja muita meri- tai rannikkotoimintojen muotoja yhdistetään toisiinsa, minkä avulla tarjonta sovitetaan nykyaikaisten matkailijoiden korkeisiin odotuksiin ja vaatimuksiin ja mahdollistetaan osaavan työvoiman kehittyminen,

T.   katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1080/2006 6 artiklassa tarkoitettu alueellinen yhteistyö Euroopassa voi edistää tehokkaasti edellä mainittuja prioriteetteja, kun sen yhteydessä rahoitetaan yhteistyöhankkeita ja kehitetään rannikkoalueiden ja toimijoiden välisiä kumppanuusverkostoja, ja huomauttaa erityisesti, että tässä yhteydessä on tärkeää hyödyntää asetuksessa (EY) N:o 1082/2006 tarkoitettua eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää välineenä sellaisen rannikkoalueiden kestävää kehitystä koskevan vakaan yhteistyön kehittämiseksi, johon paikalliset kumppanit ja työmarkkinaosapuolet osallistuvat,

1.   korostaa, että matkailu on olennainen tekijä EU:n rannikkoalueiden sosioekonomisen kehityksen kannalta, koska se on kiinteästi sidoksissa Lissabonin strategian tavoitteisiin; tähdentää, että Göteborgin strategian tavoitteet olisi otettava tuntuvammin huomioon rannikkomatkailua koskevissa toiminnoissa;

2.   kannustaa rannikkojäsenvaltioita laatimaan kansallisen tason ja aluetason erityisstrategioita ja integroituja suunnitelmia rannikkoalueiden matkailun kausiluontoisuuden tasoittamiseksi ja paikallisyhteisöjen vakaamman työllisyyden ja paremman elämänlaadun varmistamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, kuinka tärkeää on siirtyä perinteisesti kausiluontoisesta liiketoiminnasta ympärivuotiseen toimintaan monipuolistamalla tuotteita ja kehittämällä vaihtoehtoisia matkailumuotoja (esim. liike-, kulttuuri-, lääkinnällinen matkailu, urheilu-, maatalous- ja merimatkailu); toteaa, että tuotteiden ja palvelujen monipuolistaminen edistää kasvun ja työpaikkojen luomista ja lievittää ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia;

3.   tähdentää, että alan työntekijöiden oikeudet on taattava siten, että tuetaan laadukkaita työpaikkoja ja työntekijöiden pätevöitymistä, mikä pitää sisällään muun muassa asianmukaisen ammattikoulutuksen, pitkäaikaisten sopimusten yleisemmän käytön ja oikeudenmukaisen ja kohtuullisen palkkatason sekä työolojen parantamisen;

4.   palauttaa mieliin rannikkomatkailun sekä EU:n koheesio-, meri-, kalastus-, ympäristö-, liikenne-, energia-, sosiaali- ja terveyspolitiikkojen välisen yhdenmukaisen lähestymistavan luotaessa synergioita ja vältettäessä ristiriitaisia tukitoimia; suosittelee, että komissio ottaa huomioon tämän yhdenmukaisen lähestymistavan rannikkomatkailun kestävää kasvua kauden 2010–2015 työohjelmassa etenkin EU:n meripolitiikan yhteydessä ja kauden 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointia koskevana strategisena tavoitteena;

5.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että rannikkoalueiden matkailusta ja alueellisesta kehittämisestä vastaavat alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja talous-, yhteiskunta- ja ympäristöalan kumppanit osallistuvat täysipainoisesti kaikkiin näiden politiikkojen mukaisesti luotuihin pysyviin rakenteisiin ja rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin, joissa kyseiset alueet ovat mukana;

6.   korostaa, että hyvin toimiva infrastruktuuri ja matkailualueen menestys ovat olennaisella tavalla kytköksissä toisiinsa, ja kehottaa tästä syystä toimivaltaisia viranomaisia laatimaan suunnitelmia paikallisen infrastruktuurin optimoimiseksi, siten että siitä olisi hyötyä sekä matkailijoille että paikallisille asukkaille; suosittaa tästä syystä voimakkaasti, että uudet hankkeet infrastruktuurin, öljynjalostamot ja muut laitokset mukaan luettuina, parantamiseksi toteutettaisiin aina uusinta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttäen, jotta voidaan varmistaa energian käytön ja hiilipäästöjen väheneminen ja energiatehokkuuden parantaminen uusiutuvia energialähteitä hyödyntämällä;

7.   kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita edistämään julkisen paikallisliikenteen kestäviä liikennöintiketjuja sekä pyöräteitä ja kävelyreittejä, etenkin rannikoiden rajaseuduilla, sekä tukemaan hyvien käytäntöjen vaihtoa asiassa;

8.   suosittelee, että komissio noudattaa rannikkomatkailun osalta kokonaisvaltaista lähestymistapaa alueellisen yhteenkuuluvuuden ja yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan strategiansa yhteydessä erityisesti saarien, saarijäsenvaltioiden, syrjäisimpien alueiden ja muiden rannikkoalueiden osalta, koska juuri nämä alueet ovat suuresti riippuvaisia matkailualasta;

9.   suosittelee painokkaasti, että komissio ja jäsenvaltiot sisällyttäisivät rannikkomatkailun rakennerahaston seuraavan ohjelmakauden strategisten suuntaviivojen ja EU:n rannikkoalueita koskevan politiikan painopisteisiin ja määrittelisivät innovoivan strategian, joka mahdollistaa rannikkomatkailua koskevan tarjonnan integroimisen;

10.   pitää siksi myönteisenä, että rannikkoalueet osallistuvat Interreg IV B- ja C-ohjelmiin ja hankkeisiin, jotka kattavat matkailun alalla harjoitettavan kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön, ja kehottaa hyödyntämään tehokkaasti rannikkoalueita varten tarkoitettuja aloitteita ja välineitä (kuten Välimeren ja Itämeren alueiden strategioita ja Mustanmeren alueen synergiaa koskevaa aloitetta); suosittelee painokkaasti, että komissio korostaisi rannikkoalueita tuntuvammin tulevan ohjelmakauden uusissa Interreg-ohjelmissa;

11.   ottaa huomioon alueiden komitean kannan Euroopan rannikkorahaston perustamiseen, jotta seuraavan rahoituskehyksen yhteydessä kyettäisiin kartoittamaan tapoja rannikkoalueiden toimintaan tarkoitettujen kaikkien tulevien rahoitusvälineiden toiminnan yhteensovittamisen parantamiseksi;

12.   suosittelee kehittämään rannikkoalueiden yhdennetyn kehityksen puitteissa tietämystä tukevaa pilaria siten, että perustetaan alakohtainen eurooppalainen verkosto asetuksessa (EY) N:o 294/2008 tarkoitetun Euroopan teknologiainstituutin sekä päätöksessä 1982/2006/EY tarkoitetun tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman alaisuuteen;

13.   suosittelee, että rannikkojäsenvaltiot soveltavat tätä yhdennettyä lähestymistapaa ohjelmien tasolla valikoidessaan ja toteuttaessaan hankkeita, jotka liittyvät rannikkoalueisiin, pitäen alojen välisyyttä periaatteenaan ja edistämällä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotta asianomaisiin paikallisviranomaisiin kohdistuvaa painetta voidaan vähentää;

14.   pitää myönteisinä painopisteitä, jotka komissio on yksilöinyt edellä mainitussa kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskevassa toimintaohjelmassa; suosittaa sisällyttämään äskettäin perustettuun eurooppalaisten matkakohteiden portaaliin yksityiskohtaisia tietoja rannikon matkailukohteista ja verkoista, erityisesti tuntemattomammista matkakohteista, jotta niitä voidaan markkinoida EU:n ulkopuolella sekä alue- ja paikallistasolla;

15.   kehottaa komissiota tunnustamaan rannikko- ja vesistömatkailun vuoden 2010 parhaiden alojen joukkoon Euroopan parhaita matkailukohteita koskevan kokeiluhankkeensa yhteydessä;

16.   pahoittelee, että nykyinen avoimuuden puute EU:n menojen suhteen rannikkoalueilla estää matkailuun tarkoitettujen varojen määrittämisen tai tuettujen aloitteiden vaikutusten analysoinnin kyseisillä alueilla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että edellä mainitussa meripolitiikan vihreässä kirjassa edellytetään sellaisen tietokannan luomista, johon sisällytetään tiedot kaikkien yhteisön varojen (rakennerahastot mukaan luettuina) saajista, ja kehottaa komissiota huolehtimaan tästä tärkeästä tehtävästä viipymättä; korostaa tällaisen aloitteen merkitystä alaa koskevan avoimuuden varmistamisen kannalta; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön soveltuvia välineitä, joilla nämä tiedot saatetaan saataville analysointia ja tilastointia varten, ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan velvoitteita lopullisia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisesta, jotta nykyisistä hankkeista saataisiin kattava käsitys;

17.   kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita laatimaan yhdessä Internetiin tyhjentävän luettelon rannikkoalueilla rahoitetuista hankkeista, jotta alueet voivat näin oppia toisten kokemuksista ja jotta myös akateeminen maailma, rannikkoyhteisöt ja muut asianomaiset osapuolet tunnistavat parhaat käytännöt, levittävät niitä ja maksimoivat sen, että ne palaavat takaisin paikallisyhteisöihin; suosittelee siksi perustamaan foorumin, jossa asianomaiset osapuolet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja jakaa hyviä käytänteitä, sekä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan työryhmän kehittämään rannikkomatkailua koskevia toimintasuunnitelmia ja edistämään kokemusten vaihtoa institutionaalisella tasolla;

18.   kehottaa komissiota käyttämään tätä luetteloa myös Internetissä osoittaakseen kansalaisille, mitä etuja Euroopasta on rannikkoalueille, jotta voidaan perustella EU:n tuet ja antaa EU:sta myönteinen kuva;

19.   kehottaa komissiota varmistamaan, että Eurostatin sosioekonomisen tietokannan jatkuvaan kehittämiseen EU:n rannikkoalueilla sisällytetään matkailua koskevat luotettavat, yhdenmukaiset ja ajan tasalla olevat tiedot, jotka ovat olennaisia helpotettaessa julkisen sektorin päätösten tekemistä ja tehtäessä vertailuja joko alueiden tai alojen välillä; suosittelee rannikkojäsenvaltioita pikaisesti soveltamaan matkailun satelliittitilinpitoa alueillaan;

20.   korostaa ympäristön ja rannikkomatkailun välistä kiinteää yhteyttä; korostaa, että matkailun kehittämiseen olisi sisällytettävä käytännön toimia, joissa noudatetaan ympäristönsuojelun ja ympäristöasioiden hallinnan yleistä politiikkaa; pitää siksi myönteisenä, että kestävä kehitys on kirjattu (rakennerahastoja kaudella 2007–2013 koskevan) asetuksen (EY) N:o 1083/2006 17 artiklaan yhtenä tärkeimmistä rakennealan kaikkiin toimiin sovellettavana periaatteena, jonka noudattaminen on todennettava asianmukaisesti seurannan avulla; suosittelee painokkaasti, että asetuksiin sisällytetään vastaava säännös seuraavaa ohjelmakautta varten; tähdentää, että se edesauttaisi merkittävästi ekomatkailun edistämistä;

21.   palauttaa mieliin, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmastonmuutoksesta johtuva merenpinnan nousu, hiekkaeroosio sekä myrskyjen esiintymistiheyden ja voimakkuuden kasvu koskettavat erityisesti rannikkoalueita; vaatii tämän vuoksi, että rannikkoalueiden on laadittava ilmastonmuutoksen riski- ja ehkäisysuunnitelmia;

22.   painottaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia rannikkoalueiden matkailuun; vetoaa sen tähden komissioon, jotta se sisällyttäisi unionin hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet järjestelmällisesti liikenne- ja matkailupolitiikkaan ja toisaalta tukisi toimia, joilla kestävää rannikkomatkailua suojellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksilta;

23.   korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää arvioida matkailun mahdollisuuksia edistää omalta osaltaan ympäristön suojelua ja säilyttämistä; panee merkille, että matkailu saattaa tarjota helpon tavan lisätä tietoisuutta ympäristöarvoista, jos yhtäältä kansalliset ja alueviranomaiset ja toisaalta matkailutoiminnan harjoittajat ja hotellien ja ravintoloiden johtajat toteuttavat yhtenäisiä toimia; katsoo tästä syystä, että tällaisia toimia olisi kohdistettava rannikkoalueisiin, sillä näillä on huomattavan matkailullinen luonne;

24.   korostaa, että matkailua kehitettäessä on aina varmistettava historiallisten piirteiden ja arkeologisten aarteiden suojelu sekä yleensä perinteiden ja kulttuuriperinnön säilyttäminen edistämällä paikallisyhteisöjen aktiivista osallistumista;

25.   kehottaa luomaan kannustimia kestävän kehityksen edistämiseksi, jotta kulttuuri- ja luonnonperintö sekä yhteiskuntarakenne säilyisivät rannikkoalueilla;

26.   kehottaa komissiota varmistamaan, että aktiivinen ja meriympäristöä koskevasta strategiasta annetun puitedirektiivin mukainen täytäntöönpano on ehtona sille, että EU:n rahoitusta myönnetään rannikolla toteutettaville mereen vaikuttaville hankkeille;

27.   kehottaa komissiota ottamaan käyttöön kaikki soveltuvat arviointivälineet, jotta voidaan tarkastaa, miten kyseinen periaate pannaan täytäntöön rannikkoalueilla nykyisen ohjelmakauden aikana ja miten vastuu jakautuu eri päätöksentekotasojen välillä;

28.   korostaa, että rannikkoalueisiin kohdistuu paineita liiallisten fyysistä infrastruktuuria koskevien toimien takia, mikä haittaa rannikkomatkailun kehittämistä ja houkuttelevuutta, ja katsoo, että näitä seikkoja voitaisiin edistää laadukkailla matkailupalveluilla, jotka ovat olennaisia rannikkoalueiden kilpailukyvyn ja laadukkaiden työpaikkojen ja pätevyyksien edistämisen kannalta; kehottaa siksi rannikkoalueita kannustamaan vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten atk-pohjaisiin palveluihin, perinteisten paikallisten tuotteiden uuteen potentiaaliin ja matkailualan työntekijöiden laadukkaaseen koulutukseen tehtäviin sijoituksiin; kehottaa toteuttamaan myös koulutusohjelmia, joiden avulla luodaan ammattitaitoisten työntekijöiden yhteenliittymiä, hoitamaan yhä monimutkaisemmaksi ja monipuolisemmaksi käyvää matkailualaa;

29.   kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tarkoituksenmukaista ja rannikkomaiseman kanssa yhteensopivaa kaupunkisuunnittelu- ja aluesuunnittelupolitiikkaa;

30.   korostaa, että korkea laatu on EU:n matkailun tärkein etu vertailussa; kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään ja parantamaan edelleen matkailupalveluidensa korkeaa laatua, erityisesti tarjotun turvallisuuden, kattavan ja nykyaikaisen infrastruktuurin, asianomaisten yritysten yhteiskunnallisen vastuun ja ympäristöystävällisen taloudellisen toiminnan yhteydessä;

31.   kehottaa komissiota sisällyttämään meriklustereita koskevaan politiikkaansa rannikkomatkailun kannalta olennaiset alat ja tuottavat palvelut sallien näin produktiivisen vuorovaikutuksen niiden kesken, jotka käyttävät merta kilpailukykyä, kestävyyttä ja rannikon taloudellisen kehityksen edistämistä lisäävänä resurssina; katsoo myös, että terveydenhoitoon, hyvinvointiin, koulutukseen, tekniikkaan tai urheiluun liittyvät tekijät olisi sisällytettävä rannikon palveluina meriklustereihin näiden alueiden kehityksen kannalta ratkaisevina tekijöinä;

32.   korostaa rannikkoalueille pääsyn merkitystä niiden kehittämiselle; kehottaa tämän vuoksi komissiota sekä kansallisia ja alueellisia rannikkoviranomaisia kehittämään keinoja optimaalisten kulkuyhteyksien varmistamiseksi maitse, ilma- ja vesiteitse; toistaa meren saastekuorman useilla alueilla ja satamakaupungeissa huomioon ottaen edellä mainituille toimijoille esitetyn pyynnön, jotta ne parantaisivat merkittävästi satamissa olevien alusten maalta tapahtuvaa huoltoa koskevia kannustimia; kehottaa jäsenvaltioita kartoittamaan mahdollisuuksia hyväksyä lentoasemamaksujen alentamisen kaltaisia toimia edellä mainitussa 23. lokakuuta 2008 päivätyssä kannassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jotta rannikkoalueiden houkuttelevuutta voidaan lisätä ja niiden kilpailukykyä voidaan vahvistaa; korostaa tätä varten myös tarvetta tehostaa lentoasemia ja ilmailua koskevien turvallisuusstandardien noudattamista, tarvittaessa lentokenttien läheisyydessä sijaitsevien polttoainevarastojen siirtäminen mukaan luettuna;

33.   kehottaa jäsenvaltioita ja alueviranomaisia edistämään rannikko- ja saaristoalueiden satamien ja lentokenttien kohentamista, jotta ne voivat vastata matkailualan tarpeisiin, ja ottamaan asianmukaisesti huomioon mahdollisuudet tehdä tämä ympäristöä, estetiikkaa ja luontoa kunnioittavalla tavalla;

34.   korostaa, että alueellinen yhteenkuuluvuus on monialainen käsite, joka kattaa koko EU:n ja jolla voidaan tehostaa rannikon ja syrjäseutujen yhteyksiä hyödyntämällä rannikko- ja sisäalueiden nykyisiä toisiaan täydentäviä piirteitä ja vuorovaikutuksia (esimerkiksi kytkemällä rannikkoseutujen toiminnot maaseutu- ja kaupunkimatkailuun, parantamalla sesongin ulkopuolisia matkailumahdollisuuksia ja kohottamalla paikallisten tuotteiden profiilia kannustaen samalla niiden monipuolistamiseen); toteaa, että edellä mainitussa tulevaa meripolitiikkaa käsittelevässä vihreässä kirjassa viitataan erityisesti saarialueisiin ja todetaan, että niillä on pysyvien luonnonhaittojen seurauksena erityisiä kehittämishaasteita; korostaa, että rannikkoalueilla on yleensä samantapaisia ongelmia, ja kehottaa komissiota ottamaan huomioon, että rannikkomatkailu on kytkettävä rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon ja merialueita koskevaan suunnitteluun alueellisesta yhteenkuuluvuudesta jatkossa huolehdittaessa;

35.   kannustaa samoin rannikoiden alueellisia ja paikallisia viranomaisia rohkaisemaan yhdennettyjä alueellisia markkinointisuunnitelmia merta ja maa-alueita koskevien naapuruuskumppanuuksien alalla ja edistämään matkailun kehittämisen ja matkustamisen tasapuolisuutta matkailun kilpailukyvyn lisäämiseksi yleistä kilpailukykyä haittaamatta;

36.   kehottaa rannikkoalueita osallistumaan alueiden välisiin yhteistyöhankkeisiin kuten esimerkiksi aloitteen "Alueet talouden muutosten edistäjinä" aihealueeseen IV, jonka tarkoituksena on luoda rannikkoalueiden teemakohtaisia verkostoja ja työskennellä jo olemassa olevien parissa, sekä vaihtaa parhaita käytäntöjä koskevia tietoja;

37.   suosittelee, että toimivaltaiset valtion, alueelliset ja paikalliset viranomaiset edistävät rannikkomatkailua koskevia strategisia hankkeita omissa yhteistyöohjelmissaan, antavat teknistä apua hankkeiden valmistelemista varten ja antavat riittävän rahoituksen näille tukitoimille asettaen rakennerahastojen varojen käytössä etusijalle rannikkoalueiden kestävän ja ympäristöystävällisen matkailun kehittämisen sekä lähentymistavoitealueiden ja alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen aloilla; katsoo, että tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, joilla pyritään kehittämään viestintä- ja tietotekniikka;

38.   kehottaa komissiota suunnittelemaan seuraavaksi vuodeksi ja mieluiten toukokuun 20. päiväksi eli Euroopan meripäiväksi ainakin yhden erityistapahtuman, joka kohdistetaan rannikkomatkailuun ja jolla helpotetaan tiedonvälitystä, sekä luomaan yhteyksiä kumppaneiden välillä ja jakamaan parhaita käytäntöjä esimerkiksi sovellettaessa EU:n laadukasta hallintoa koskevaa yhdennettyä mallia; kannustaa tässä yhteydessä kaikkia toimijoita esittämään rannikkomatkailua koskevat hankkeet, joita yhteisö rahoittaa suoraan tai välillisesti;

39.   katsoo, että merimatkailun ja alaa koskevien taloudellisten toimintojen edistämisellä voidaan auttaa unionin kansalaisia kehittämään kestävämpiä elintapoja ja lisäämään ympäristötietoisuutta; kehottaa siksi jäsenvaltioita kannustamaan tätä varten tehtäviä investointeja rannikkoalueilla;

40.   kehottaa komissiota myös kehittämään EU:n rahoitusmahdollisuuksia koskevan käytännön oppaan rannikkomatkailun alalla, jotta asianosaisia voidaan opastaa rahoituksen hakuvaiheessa;

41.   myöntää, että risteilymatkailu voi edistää huomattavasti rannikkoyhteisöjen kehitystä, jos vain varmistetaan riskien ja voittojen, kiinteiden kustannusten ja maahan tehtävien sijoitusten keskinäinen tasapaino sekä risteilyalusten toiminnanharjoittajien joustavuus ja ympäristönäkökohdat otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon;

42.   kehottaa komissiota tukemaan rannikkoalueiden yhteisöjä parhaisiin käytäntöihin tutustumisessa ja paikallisyhteisöjen erityisesti risteilymatkailusta ja rannikkomatkailusta yleensä saamien voittojen hyödyntämisessä;

43.   kehottaa rannikkoalueita perustamaan ja tukemaan alueellisia tai paikallisia kehittämisvirastoja, saman alueen ammattilaisten, laitosten, asiantuntijoiden ja hallinnon välisiä verkostoja sekä eri maiden välisiä verkostoja, joiden tehtävinä on neuvoa ja informoidaan mahdollisia julkisia ja yksityisiä edunsaajia;

44.   suosittelee, että rannikkojäsenvaltiot myös ottavat jälkirahoituksessa huomioon yhteistyöhankkeiden kestävyyden rahoittamisen lisäksi myös kumppanien välisen yhteistyön jatkumisen sekä olennaisten paikallisten alojen välisen yhteyden suhteen;

45.   suosittelee, että rannikkojäsenvaltiot varmistavat valikoitujen hankkeiden huomattavan näkyvyyden ja yksinkertaistavat rahoituksen saamista koskevia menettelyitä yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi rannikkomatkailuun sekä julkisten viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuksien, erityisesti pk-yritysten, luomisen helpottamiseksi; suosittelee arvostamaan kestävän meri- ja rannikkomatkailun virkistyksellisiä hyötyjä ja edistämään eläinten ja kasvien terveyttä (ekomatkailun, kalastusmatkailun, valaiden tarkkailun jne. edistäminen); katsoo, että nämä tavoitteet voitaisiin liittää vuosittain 20. toukokuuta vietettävän Euroopan meripäivän yhteyteen;

46.   kehottaa ympäristöjärjestöjä, mereen liittyviä taloudellisia aloja, kulttuuritoimijoita, tiedeyhteisöä, yksityisiä tahoja ja paikallisia asukkaita osallistumaan kaikkiin hankkeiden vaiheisiin, seuranta mukaan luettuna, jotta varmistetaan niiden kestävyys pitkällä aikavälillä;

47.   kehottaa lopuksi komissiota arvioimaan säännöllisesti, missä määrin rannikkoalueilla toteutettu yhteisön rahoitus vaikuttaa tällä hetkellä näiden alueiden alueelliseen kehitykseen, jotta voidaan levittää parhaita käytäntöjä ja tukea eri toimijoiden välisiä kumppanuusverkostoja kestävän rannikkomatkailun seurantakeskuksen kautta;

48.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja alueiden komitealle.

(1) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.
(2) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.
(3) EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.
(4) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
(5) EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19.
(6) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0517.
(8) EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 184.
(9) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0213.


Medialukutaito digitaalisessa maailmassa
PDF 136kWORD 58k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 medialukutaidosta digitaalisessa maailmassa (2008/2129(INI))
P6_TA(2008)0598A6-0461/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä,

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/65/EY televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY(1) muuttamisesta ja erityisesti direktiivin 2007/65/EY johdanto-osan 37 kappaleen sekä direktiivin 89/552/ETY 26 artiklan,

–   ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 854/2005/EY Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta(2),

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1718/2006/EY Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007)(3),

–   ottaa huomioon 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/952/EY alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen(4),

–   palauttaa mieleen 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/962/EY elinikäisen oppimisen avaintaidoista(5),

–   ottaa huomioon 20. joulukuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Medialukutaito digitaalisessa ympäristössä – eurooppalainen toimintamalli" (KOM(2007)0833),

–   ottaa huomioon komission työasiakirjan tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (SEC(2007)0032),

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta" (KOM(2005)0229),

–   ottaa huomioon 20. marraskuuta 2002 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden keskittymisestä(6),

–   ottaa huomioon 6. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman televisio ilman rajoja -direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan soveltamisesta vuosina 2001‐2002(7),

–   ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin siirtymisestä: mahdollisuus Euroopan audiovisuaalipolitiikalle ja kulttuurien monimuotoisuudelle?(8),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 tehdyt neuvoston päätelmät monikulttuurisista taidoista(9) ja medialukutaitoon digitaalisessa ympäristössä sovellettavasta eurooppalaisesta lähestymistavasta(10),

–   ottaa huomioon Unescon vuonna 1982 antaman mediakasvatusta koskevan Grünwaldin julistuksen,

–   ottaa huomioon Unescon Pariisin toimintaohjelman eli vuonna 2007 annetut mediakasvatusta koskevat 12 suositusta,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean jäsenvaltioille antaman suosituksen REC(2006)12 lasten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä uudessa tieto- ja viestintäympäristössä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0461/2008),

A.   katsoo, että tiedotusvälineet vaikuttavat yhteiskunnan arkeen ja politiikkaan; katsoo, että voimakas mediakeskittyminen saattaa vaarantaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden; pitää siksi medialukutaitoa keskeisenä poliittisen kulttuurin ja unionin kansalaisten aktiivisen osallistumisen kannalta,

B.   katsoo, että kaikenlaisten tiedotusvälineiden, audiovisuaalisten tai painettujen, perinteisten ja digitaalisten tiedotusvälineiden raja hämärtyy ja että eri tiedotusvälinemuodot lähentyvät toisiinsa teknisesti ja sisältönsä suhteen, ja katsoo, että uudet joukkotiedotusvälineet tunkeutuvat innovoivien tekniikoiden avulla yhä tuntuvammin kaikille elämänaloille ja että nämä uudet tiedotusvälineet edellyttävät tiedotusvälineiden käyttäjiltä yhä aktiivisempaa roolia ja että myös sosiaaliset yhteisöt, verkkopäiväkirjat ja videopelit ovat tiedotusvälineitä,

C.   pitää internetiä tiedotusvälineiden nuorten käyttäjien ensimmäisenä ja pääasiallisena tietolähteenä; katsoo, että heidän internet-taitonsa on räätälöity heidän erityisiin tarpeisiinsa ilman systemaattista jäsentelyä; toteaa, että aikuiset taas hankkivat tietonsa pääasiassa radiosta ja televisiosta sekä sanoma- ja aikakauslehdistä; katsoo, että medialukutaidon on siksi nykyisessä mediaympäristössä vastattava sekä uusien tiedotusvälineiden haasteisiin – etenkin siihen kytkeytyviin interaktiivisuuden ja luovan osallistumisen mahdollisuuksiin – että taitoihin, joita kansalaisten ensisijaisina tietolähteinään edelleen käyttämät perinteiset tiedotusvälineet edellyttävät,

D.   katsoo, että uudet viestintätekniikat saattavat hämmentää tottumattomampia käyttäjiä jäsentämättömän tiedon tulvalla, kun tietoja ei ole asetettu relevanttiuden mukaiseen järjestykseen, ja että tämä tietotulva voi muodostua yhtä suureksi ongelmaksi kuin tietojen puuttuminen,

E.   katsoo, että tietotekniikan ja tiedotusvälineiden käyttöä koskeva hyvä koulutus, jossa kunnioitetaan muiden vapauksia ja oikeuksia, parantaa selvästi kansalaisen ammatillista pätevyyttä ja edistää kansantalouden kannalta Lissabonin tavoitteiden saavuttamista,

F.   katsoo, että viestintätekniikoiden kattava saatavuus antaa jokaiselle mahdollisuuden välittää tietoja maailmanlaajuisesti, jolloin jokaisesta internetin käyttäjästä tulee potentiaalinen toimittaja, ja että riittävä medialukutaito on tarpeen sekä näiden tietojen ymmärtämisen että mediasisältöjen tuottamista ja levittämistä koskevan kyvyn kannalta, ja siksi tietokoneasioiden hallitseminen ei sinällään johda medialukutaidon paranemiseen,

G.   katsoo, että televiestintäverkkojen kehittämisessä ja tieto- ja viestintätekniikoiden edistymisessä on suuria eroja jäsenvaltioiden ja alueiden, etenkin syrjäisten alueiden ja maaseudun alueiden, välillä, mikä saattaa entisestään syventää digitaalista kuilua Euroopan unionissa,

H.   katsoo, että koulut ovat keskeisessä asemassa viestimään kykeneviä ja arviointikykyisiä ihmisiä koulutettaessa ja että jäsenvaltioiden ja alueiden mediakasvatuksessa ja tieto- ja viestintätekniikan omaksumisessa ja opetuskäytössä on suuria eroja ja että mediakasvatusta voivat antaa lähinnä opettajat, jotka ovat itse medialukutaitoisia ja joilla on vastaava koulutus alalta,

I.   pitää mediakasvatusta välttämättömänä, jotta saavutettaisiin laadukas medialukutaito, joka on tärkeä osa poliittista valistusta ja joka auttaa kansalaisia vahvistamaan toimintaansa aktiivisina kansalaisina ja valistaa heitä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan; katsoo lisäksi, että hyvin informoidut ja arviointikykyiset kansalaiset muodostavat moniarvoisen yhteiskunnan perustan ja että omia sisältöjä ja mediatuotteita luomalla saadaan valmiudet ymmärtää syvällisemmin ammattilaisten tuottamien sisältöjen periaatteita ja arvoja,

J.   katsoo, että ikäihmisten mediakasvatus ei ole yhtä vakiintunutta kuin nuorten ihmisten ja että ikäihmiset suhtautuvat usein pelokkaasti ja empien uusiin tiedotusvälineisiin,

K.   katsoo, että henkilötietojen turvallisuutta koskevat vaarat ovat yhä hienovaraisempia ja moninaisimpia, mikä merkitsee suurta riskiä tottumattomille käyttäjille,

L.   katsoo, että medialukutaito on välttämätön avaintaito tieto- ja viestintäyhteiskunnassa,

M.   katsoo, että tiedotusvälineet tarjoavat mahdollisuuden maailmanlaajuiseen viestintään ja maailman avoimuuteen, että ne ovat demokraattisten yhteiskuntien tukipilareita ja että ne välittävät tietämystä ja informaatiota, ja katsoo, että uudet digitaaliset tiedotusvälineet tuottavat myönteisiä osallistumis- ja luomismahdollisuuksia ja parantavat siten kansalaisten osallistumista poliittisiin prosesseihin,

N.   katsoo, että nykyinen tietotilanne ei riitä täsmällisen arvion antamiseen Euroopan unionin medialukutaidon nykytilasta,

O.   ottaa huomioon, että Unesco on korostanut medialukutaidon merkitystä esimerkiksi mediakasvatuksesta annetussa Grünwaldin julistuksessa (1982) ja Pariisin ohjelmassa (2007), jossa annettiin kaksitoista suositusta mediakasvatuksesta,

Peruslähtökohdat

1.   pitää edellä mainittua medialukutaidosta digitaalisessa ympäristössä annettua komission tiedonantoa myönteisenä, mutta katsoo, että medialukutaidon edistämistä koskevaa eurooppalaista lähestymistapaa on parannettava etenkin perinteisten tiedotusvälineiden mukaan ottamisen ja mediakasvatuksen merkityksen tunnustamisen yhteydessä;

2.   pitää neuvoston 22. toukokuuta 2008 monikulttuurisista taidoista tekemiä päätelmiä myönteisinä; odottaa, että jäsenvaltiot paneutuvat medialukutaidon edistämiseen, ja ehdottaa, että direktiivissä 89/552/ETY tarkoitettua yhteyskomiteaa vahvistetaan kasvatusalan asiantuntijoilla;

3.   kehottaa komissiota antamaan medialukutaitoa koskevan suosituksen ja kehittämään aihetta varten toimintasuunnitelman; kehottaa komissiota järjestämään vuonna 2009 audiovisuaalisia mediapalveluja käsittelevän yhteysryhmän kanssa kokouksen, jolla pyritään edistämään säännöllistä tietojenvaihtoa ja tehokasta yhteistyötä;

4.   pyytää audiovisuaalisten ja sähköisten viestintävälineiden sääntelystä vastaavia viranomaisia tekemään eri tasoilla yhteistyötä medialukutaidon kohentamiseksi; tunnustaa erityisen tarpeen kehittää kansallisella tasolla käytännesäännöt ja yhteisiä sääntelyaloitteita; korostaa, että kaikkien sidosryhmien on osallistuttava medialukutaidon eri puolia ja näkökohtia koskevaan järjestelmälliseen selvittämiseen ja säännölliseen analysointiin;

5.   suosittelee, että komissio hyödyntää lisäksi medialukutaitoa käsittelevää asiantuntijaryhmää mediakasvatusasioita koskevassa keskustelussa ja että ryhmä kokoontuisi säännöllisemmin ja kuulisi säännöllisesti kaikkien jäsenvaltioiden edustajia;

6.   on vakuuttunut, että politiikan ja media-alan toimijoiden, radio- ja televisioasemien ja media-alan yritysten ohella myös pienet paikalla toimivat instanssit, kuten kirjastot, kansalaisopistot, kansalais-, kulttuuri- ja tiedotusvälinekeskukset, täydennys- ja jatkokoulutusta tarjoavat laitokset, ja kansalaismediat (esim. yhteisön tiedotusvälineet), voivat edistää aktiivisesti medialukutaitoa;

7.   kehottaa komissiota direktiivin 89/552/ETY 26 artiklan mukaisesti kehittämään medialukutaitoa koskevia ilmaisimia, jotta medialukutaitoa kyetään edistämään pitkällä aikavälillä;

8.   toteaa, että medialukutaitoon kuuluvat valmiudet käyttää eri tiedotusvälineitä itsenäisesti, kyky ymmärtää tiedotusvälineiden eri näkökohtia ja sisältöjä ja arvioida niitä kriittisesti sekä taito viestiä itse mitä moninaisimmissa yhteyksissä ja tuottaa itse tiedotusvälineiden sisältöä ja välittää sitä edelleen; toteaa lisäksi, että kun käytettävissä on lukuisia lähteitä, kyse on ennen kaikkea valmiuksista suodattaa kohdennetusti informaatiota uusien tiedotusvälineiden tieto- ja kuvatulvasta ja jäsentää kyseinen informaatio;

9.   korostaa, että mediakasvatus on kuluttajille tiedottamisen päätekijä, joka mahdollistaa teollis- ja tekijänoikeuksia, kansalaisten aktiivista demokraattista osallistumista ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämistä koskevien kysymysten valistuneen ja perehtyneen käsittelyn;

10.   kannustaa komissiota kehittämään medialukutaidon edistämistä koskevaa politiikkaa yhteistyössä unionin kaikkien elinten sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa sekä tehostamaan yhteistyötä Unescon ja Euroopan neuvoston kanssa;

Kohderyhmät ja tavoitteet

11.   korostaa, että mediakasvatustoimet on kohdistettava kaikkiin kansalaisiin – lapsiin, nuoriin, aikuisiin, ikäihmisiin ja vammaisiin;

12.   korostaa, että medialukutaidon hankkiminen alkaa kotoa, jossa opitaan saatavilla olevien mediapalvelujen valintaa – korostaen tässä yhteydessä vanhempien mediakasvatuksen merkitystä, sillä he ovat ratkaisevassa asemassa lasten mediankäyttötottumusten kehittymisen kannalta – ja jatkuu koulussa ja elinikäisen oppimisen prosessissa, ja jota tukevat omilla toimillaan kansalliset viranomaiset sekä hallinto- ja sääntelyviranomaiset sekä media-alan ammattilaisten ja laitosten toiminta;

13.   toteaa, että mediakasvatuksen tavoitteina ovat tiedotusvälineiden ja niiden sisältöjen asiantunteva ja luova käsittely, mediatuotteiden kriittinen analysointi, tiedotusvälinealan toiminnan ymmärtäminen ja tiedotusvälineiden sisällön itsenäinen tuottaminen;

14.   suosittelee, että mediakasvatuksessa valistettaisiin tiedotusvälineiden käyttöä koskevista tekijänoikeuksista ja teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittamisen merkityksestä etenkin internetin osalta, tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta sekä tietoja koskevista itsemääräämisoikeuksista; korostaa, että uusien tiedotusvälineiden käyttäjiä on valistettava tietoturvaa ja henkilötietojen suojaamista koskevista vaaroista ja väkivallan riskeistä internetiä käytettäessä;

15.   muistuttaa, että mainonta on hyvin yleistä tiedotusvälineiden tarjoamien palvelujen yhteydessä; korostaa, että medialukutaidon yhteydessä olisi tarjottava perusteet mainonnassa käytettyjen välineiden ja käytänteiden arviointiin;

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden takaaminen

16.   edellyttää, että eurooppalaisessa politiikassa kavennetaan jäsenvaltioiden keskinäistä sekä maaseudun ja kaupunkien välistä digitaalista jakoa kehittämällä tieto- ja viestintäinfrastruktuuria ja erityisesti järjestämällä laajakaistayhteydet harvaan asutuille alueille;

17.   toteaa, että internetin laajakaistayhteyksien järjestäminen kuuluu julkisiin palveluihin ja että laajan ja laadukkaan tarjonnan ja kohtuullisten hintojen on kuuluttava sen tyypillisiin piirteisiin, ja edellyttää, että jokaisen kansalaisen on voitava käyttää edullista laajakaistayhteyttä;

Mediakasvatus kouluissa ja opettajankoulutuksessa

18.   korostaa, että mediakasvatus olisi sisällytettävä kaikille lapsille annettavaan viralliseen opetukseen ja että siitä olisi tehtävä kiinteä osa kaikkien opetustasojen opetussuunnitelmaa;

19.   edellyttää, että medialukutaidosta tehdään elinikäisen oppimisen eurooppalaisessa viitekehyksessä suosituksen 2006/962/EY mukainen yhdeksäs avaintaito;

20.   suosittelee, että mediakasvatuksen olisi oltava mahdollisimman käytännönläheistä ja että se olisi kytkettävä taloutta, politiikkaa, kirjallisuutta, yhteiskuntaa, taiteita ja tietotekniikkaa koskeviin oppiaineisiin, ja ehdottaa mediakasvatus-erityisaiheen luomista sekä oppiaineiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhdistettynä koulujen ulkopuolisiin hankkeisiin;

21.   suosittelee, että koulutuslaitokset antavat käytännön koulutusta medialukutaidosta perehdyttämällä mediatuotteisiin (painetut tiedotusvälineet, audiovisuaaliset tiedotusvälineet ja uudet tiedotusvälineet) ja ottavat tällöin mukaan koululaiset ja opettajat;

22.   kehottaa komissiota sen toteuttaessa aikomuksensa laatia medialukutaitoa koskevat ilmaisimet sisällyttämään siihen sekä kouluopetuksen laadun että itse opetushenkilökunnan kouluttamisen;

23.   toteaa, että pedagogisten ja koulutuspoliittisten seikkojen ohella myös tekninen välineistö ja uusien tekniikoiden saatavuus ovat ratkaisevassa asemassa, ja korostaa, että koulujen infrastruktuuria on kohennettava selvästi, jotta kaikilla koululaisilla olisi tietokoneita ja internet käytettävissään ja jotta he voisivat saada niitä koskevaa opetusta;

24.   korostaa, että erityisopetusta tarjoavissa kouluissa annettava mediakasvatus on erityisen tärkeää, sillä tiedotusvälineillä on monien vammojen yhteydessä merkittävä asema viestinnän esteitä poistettaessa;

25.   suosittelee, että kaikkien opiskelujaksojen opettajien koulutukseen sisällytetään mediakasvatusta koskevia opintokokonaisuuksia, jotta koulutus olisi intensiivistä; kehottaa siksi toimivaltaisia kansallisia viranomaisia välittämään kaikkien oppiaineiden ja kaikkien koulutyyppien opettajille tietoja audiovisuaalisten opetusvälineiden käytöstä ja mediakasvatuksen ongelmista;

26.   korostaa, että jäsenvaltioiden on vaihdettava säännöllisesti tietoja, parhaita käytänteitä sekä koulutuksen pedagogisia metodeja;

27.   kehottaa komissiota kohdentamaan Media 2007 -ohjelmaa seuraavissa ohjelmissa itsenäisen osuuden medialukutaidon edistämiseen, sillä nykymuotoinen ohjelma ei juuri edistä medialukutaitoa; kannattaa lisäksi komission ehdotusta uuden Media Mundus -ohjelman kehittämisestä audiovisuaalialan kansainvälistä yhteistyötä varten; edellyttää medialukutaidon ottamista näkyvämmin esille EU:n muissa tukiohjelmissa ja erityisesti elinikäistä oppimista, verkkopohjaista ystävyyskoulutoimintaa (eTwinning) ja internetin turvallisempaa käyttöä koskevissa ohjelmissa ja Euroopan sosiaalirahastossa;

Ikäihmisten mediakasvatus

28.   korostaa, että ikäihmisiä koskeva mediatyö on hoidettava paikoissa, joissa he oleskelevat, kuten erilaisissa seuroissa, vanhain- ja hoitokodeissa, tukiasunnoissa, vapaa-ajan- ja harrasteryhmissä, aloiteryhmissä tai vanhuspiireissä;

29.   toteaa, että digitaalinen verkko tarjoaa erityisesti ikäihmisille mahdollisuudet viestiä arjessa ja elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään;

30.   muistuttaa, että iäkkäille kohdistetussa mediakasvatuksessa on otettava huomioon heidän ympäristönsä ja kokemuksensa sekä se, miten he käyttävät tiedotusvälineitä;

o
o   o

31.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.
(2) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 1.
(3) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.
(4) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.
(5) EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10.
(6) EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
(7) EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
(8) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 120.
(9) EUVL C 141, 7.6.2008, s. 14.
(10) EUVL C 140, 6.6.2008, s. 8.


Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaatiminen) ***II
PDF 184kWORD 32k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0443),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2007)0707),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0473/2008),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa ***I
PDF 188kWORD 55k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – neljäs osa (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
OIKAISUT

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0071),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan, 71 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 95 artiklan, 152 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan, 175 artiklan 1 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0065/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 4. joulukuuta 2008 päivätyssä kirjeessä antaman sitoumuksen, jonka mukaan ehdotus hyväksytään sellaisena kuin se on tarkistettuna EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0301/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä, 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa

P6_TC1-COD(2008)0032


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2009.)


Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen ***I
PDF 188kWORD 36k
Päätöslauselma
Teksti
Liite
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0380),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 61 artiklan c alakohdan sekä 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0248/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan d alakohdan ja 66 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0457/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   hyväksyy liitteenä olevan yhteisen lausuman;

3.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2009/EY tekemiseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta

P6_TC1-COD(2008)0122


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 568/2009/EY.)

LIITE

YHTEINEN LAUSUMA EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMESTA

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota pyytämään tuomioistuimen edustajia osallistumaan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin tuomioistuimen asianmukaiseksi katsomalla tavalla.


Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I
PDF 190kWORD 35k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0419),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0258/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 10. joulukuuta 2008 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä ehdotus, sellaisena kuin se on tarkistettuna, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 9. lokakuuta 2008 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0454/2008),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto)

P6_TC1-COD(2008)0141


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/38/EY.)

(1) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I
PDF 186kWORD 65k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0765),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0468/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0410/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta

P6_TC1-COD(2007)0279


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/43/EY.)


Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I
PDF 185kWORD 57k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0851),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0007/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0329/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta

P6_TC1-COD(2007)0295


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2009.)


EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) ***
PDF 183kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta eräiden tuloja tuottavien hankkeiden osalta (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))
P6_TA(2008)0605A6-0477/2008

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2008)0558 – 13874/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0387/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0477/2008),

1.   antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot *
PDF 462kWORD 208k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))
P6_TA(2008)0606A6-0483/2008

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0786),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 283 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0449/2008),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklan(1),

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 pidetyssä täysistunnossa annetun parlamentin poliittisen lausuman(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0483/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn määrän on oltava yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (hallintomenot) enimmäismäärän kanssa;

4.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklan mukaan jäsenillä on oikeus käyttää vapaasti valitsemiaan henkilökohtaisia avustajia. Tällä hetkellä jäsenet palkkaavat suoraan kaiken henkilöstönsä tekemällä sopimuksia, joihin sovelletaan kansallista oikeutta, ja Euroopan parlamentti korvaa heille siitä aiheutuneet kulut tiettyyn enimmäismäärään asti.
(1)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklan mukaan jäsenillä on oikeus käyttää vapaasti valitsemiaan henkilökohtaisia avustajia.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Tällä hetkellä jäsenet palkkaavat suoraan kaiken henkilöstönsä tekemällä sopimuksia, joihin sovelletaan kansallista oikeutta, ja Euroopan parlamentti korvaa heille siitä aiheutuneet kulut tiettyyn enimmäismäärään asti.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale
(2)   Rajoitettu osa tästä henkilöstöstä, jäljempänä "parlamentin jäsenten avustajat", avustaa yhtä tai useampaa parlamentin jäsentä Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa. Muut henkilöstöön kuuluvat työskentelevät parlamentin jäsenten lukuun niissä maissa, joissa kukin jäsen on valittu.
(2)   Euroopan parlamentin puhemiehistö hyväksyi 9 päivänä heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet1. Soveltamisohjeiden 34 artiklan mukaisesti jäsen voi käyttää
(a) "valtuutettuja avustajia", jotka työskentelevät jossakin Euroopan parlamentin kolmesta toimipaikasta ja joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 283 artiklan nojalla vahvistettuja erityisiä oikeudellisia järjestelyitä ja joiden sopimukset tekee ja niitä hallinnoi suoraan Euroopan parlamentti, sekä
(b) jäsentä siinä jäsenvaltiossa, josta hänet on valittu Euroopan parlamenttiin, avustavia henkilöitä, jotka ovat tehneet jäsenen kanssa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisen työsopimuksen tai palvelusopimuksen edellä mainituissa soveltamisohjeissa esitetyin ehdoin, jäljempänä "paikalliset avustajat".
_____________
1 EUVL C ...
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Päinvastoin kuin jälkimmäisenä mainitut henkilöstöön kuuluvat parlamentin jäsenten avustajat ovat yleensä muuttaneet pois omasta maastaan. He työskentelevät Euroopan parlamentin tiloissa eurooppalaisessa monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja huolehtivat tehtävistä, jotka liittyvät suoraan Euroopan parlamentin työhön.
(3)  Päinvastoin kuin paikalliset avustajat, valtuutetut avustajat ovat yleensä muuttaneet pois omasta maastaan. He työskentelevät Euroopan parlamentin tiloissa eurooppalaisessa monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja huolehtivat tehtävistä, jotka liittyvät suoraan yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen työhön, jota nämä tekevät harjoittaessaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Myös Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut tämän todetessaan, että parlamentin jäsenten avustajien voidaan tietyiltä osin katsoa suorittavan työtehtäviä parlamentille Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja sovellettaessa.
Poistetaan.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Näistä syistä ja myös sen vuoksi, että yhteisin säännöin varmistettaisiin avoimuus, syrjimättömyys ja oikeusvarmuus, nämä avustajat on syytä palkata suoraan Euroopan parlamentin kanssa tehdyllä sopimuksella, lukuun ottamatta niitä henkilöitä, jotka työskentelevät parlamentin jäsenen lukuun jäsenvaltiossa, jossa tämä on valittu, ja henkilöitä, jotka työskentelevät paikallisesti jossakin niistä kolmesta jäsenvaltiosta, jossa parlamentin toimipaikat ovat, valittujen parlamentin jäsenten lukuun.
(5)  Näistä syistä ja myös sen vuoksi, että yhteisin säännöin varmistettaisiin avoimuus ja oikeusvarmuus, nämä parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat on syytä palkata suoraan Euroopan parlamentin kanssa tehdyllä sopimuksella. Sen sijaan Euroopan parlamentin jäsenten olisi jatkossakin palkattava paikalliset avustajat, mukaan luettuna ne henkilöt, jotka työskentelevät jossakin niistä kolmesta jäsenvaltiosta, jossa parlamentin toimipaikat ovat, valittujen parlamentin jäsenten lukuun, edellä mainittujen Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden mukaisesti ja sen jäsenvaltion, jossa kyseiset jäsenet on valittu, kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehtyjen sopimusten nojalla.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Näihin avustajiin olisi sovellettava yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja siten, että heidän erityistilanteensa otetaan huomioon.
(6)  Näihin parlamentin jäsenten valtuutettuihin avustajiin olisi sovellettava yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja siten, että otetaan huomioon heidän erityistilanteensa, heidän suoritettavikseen annettavat erityistehtävät ja ne erityiset velvollisuudet, joita heillä on Euroopan parlamentin jäseniä kohtaan, joiden lukuun he työskentelevät.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Uuden toimihenkilöryhmän käyttöön ottaminen ei vaikuta henkilöstösääntöjen 29 artiklaan, jonka mukaan toimielimen sisäinen kilpailu on avoin virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille.
(7)  Uuden toimihenkilöryhmän käyttöön ottaminen ei vaikuta henkilöstösääntöjen 29 artiklaan, jonka mukaan toimielimen sisäinen kilpailu on avoin virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille. Minkään tämän asetuksen säännöksen ei kuitenkaan voida tulkita antavan parlamentin jäsenten valtuutetuille avustajille erityisoikeutta tai suoraa pääsyä Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkoihin tai muun henkilöstön toimiin tai tällaisista viroista ja toimista järjestettäviin sisäisiin kilpailuihin.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Kuten sopimussuhteisen henkilöstön ollessa kyseessä, henkilöstösääntöjen 27–34 artiklaa ei sovelleta parlamentin jäsenten valtuutettuihin avustajiin.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Parlamentin jäsenten avustajat muodostavat siten erityisen Euroopan parlamentin toimihenkilöryhmän, ottaen erityisesti huomioon, että he avustavat demokraattisesti valittuja ja valtuutuksen saaneita parlamentin jäseniä näiden hoitaessa tehtäviään.
(8)  Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat muodostavat siten erityisen Euroopan parlamentin muun henkilöstön ryhmän, ottaen erityisesti huomioon, että he tarjoavat Euroopan parlamentin yhden tai useamman jäsenen alaisuudessa ja valtuuttamina ja keskinäisessä luottamussuhteessa suoraa apua kyseiselle demokraattisesti valitulle yhdelle jäsenelle tai kyseisille demokraattisesti valituille jäsenille Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoidossa.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän vuoksi yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja olisi muutettava jonkin verran kyseisen uuden toimihenkilöryhmän saattamiseksi niiden piiriin.
(9)  Tämän vuoksi yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja olisi muutettava kyseisen uuden muun henkilöstön ryhmän saattamiseksi niiden piiriin ottaen huomioon toisaalta parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien niiden velvollisuuksien, tehtävien ja vastuiden erityisluonteen, joiden tarkoituksena on mahdollistaa suoran avun antaminen Euroopan parlamentin jäsenille näiden alaisuudessa ja valtuuttamina jäsenten harjoittaessa tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä, ja toisaalta kyseisten valtuutettujen avustajien ja parlamentin välisen sopimussuhteen.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Jos parlamentin jäsenten valtuutettuihin avustajiin sovelletaan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtoja joko soveltuvin osin tai suoraan, nämä tekijät olisi otettava huomioon kiinnittäen erityistä huomiota keskinäiseen luottamukseen, jonka on oltava tunnusomaista valtuutettujen avustajien ja heidän avustamiensa yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen suhteelle.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Avustajien tehtävien luonteen huomioon ottaen olisi säädettävä vain yhdestä avustajien toimihenkilöryhmästä, joka kuitenkin jakautuu eri palkkaluokkiin, jotka määräytyvät Euroopan parlamentin sisäisellä päätöksellä vahvistettavien perusteiden mukaisesti.
(10)  Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tehtävien luonteen huomioon ottaen olisi säädettävä vain yhdestä parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien ryhmästä, joka kuitenkin jakautuu eri palkkaluokkiin, joihin kyseiset avustajat osoitetaan asianomaisten jäsenten toimesta Euroopan parlamentin sisäisellä päätöksellä hyväksyttävien soveltamisohjeiden perusteella.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Parlamentin jäsenten avustajien ja Euroopan parlamentin välillä tehtyjen sopimusten olisi perustuttava parlamentin jäsenen avustajan ja tämän avustaman yhden tai useamman parlamentin jäsenen keskinäiselle luottamukselle.
(11)  Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien ja Euroopan parlamentin välillä tehdyt sopimukset perustuvat parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan ja tämän avustaman yhden tai useamman parlamentin jäsenen keskinäiselle luottamukselle. Sopimusten keston olisi oltava suoraan yhteydessä asianomaisten parlamentin jäsenten toimikauden kestoon.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Parlamentin jäsenten valtuutetuilla avustajilla olisi oltava sääntömääräinen edustus sen järjestelmän ulkopuolella, joka koskee Euroopan parlamentin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä. Heidän edustajiensa olisi toimittava Euroopan parlamentin toimivaltaisen viranomaisen neuvottelukumppaneina ottaen huomioon, että henkilöstön sääntömääräisen edustuksen ja avustajien riippumattoman edustuksen välille olisi luotava virallinen kytkös.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Otettaessa käyttöön tämä uusi toimihenkilöryhmä olisi noudatettava talousarviovaikutusten välttämisen periaatetta. Tätä varten Euroopan parlamentti maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon eläkejärjestelmän rahoittamiseen tarvittavat summat kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdan mukaista maksua, joka vähennetään kunkin asianomaisen henkilön palkasta kuukausittain.
(12)  Otettaessa käyttöön tämä uusi toimihenkilöryhmä olisi noudatettava talousarviovaikutusten välttämisen periaatetta.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Euroopan parlamentin sisäisellä päätöksellä vahvistettujen täytäntöönpanomääräysten olisi sisällettävä tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia lisäsääntöjä, jotka perustuvat varainhoitoasetuksen1 II osastossa tarkoitetun moitteettoman varainhoidon periaatteelle.
_____________
1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Euroopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan kuuluvat parlamentin jäsenten avustamiseen tarkoitetut määrärahat, joiden määrät vahvistetaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä, kattavat parlamentin jäsenten avustajiin suoranaisesti liittyvät kustannukset kokonaisuudessaan riippumatta siitä, ovatko kyseessä valtuutetut avustajat vai paikalliset avustajat.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla
Parlamentti toimittaa kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen sen arvioimiseksi, onko parlamentin jäsenten avustajiin sovellettavia sääntöjä tarpeen muuttaa.
Parlamentti esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen sen arvioimiseksi, onko parlamentin jäsenten avustajiin sovellettavia sääntöjä tarpeen muuttaa.
Komissio voi tämän kertomuksen perusteella tehdä asiasta tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 1 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 artikla
1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti: Lisätään luetelmakohdan "– erityisneuvonantaja" jälkeen uusi luetelmakohta seuraavasti:
1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti: Lisätään luetelmakohdan "– erityisneuvonantaja" jälkeen uusi luetelmakohta seuraavasti:
" – parlamentin jäsenen avustaja".
" – parlamentin jäsenen valtuutettu avustaja".
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 a artikla
Parlamentin jäsenten avustajalla tarkoitetaan näissä palvelussuhteen ehdoissa yhden tai useamman parlamentin jäsenen valitsemaa henkilöstön jäsentä, joka on palkattu Euroopan parlamentin kanssa suoraan tehdyllä sopimuksella avustamaan yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin jäsentä 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Parlamentin jäsenten valtuutetuilla avustajilla tarkoitetaan näissä palvelussuhteen ehdoissa yhden tai useamman parlamentin jäsenen valitsemia henkilöitä, jotka Euroopan parlamentti on palkannut suoraan tehdyllä sopimuksella antamaan Euroopan parlamentin jäsenen tai jäsenten alaisuudessa ja valtuuttamina ja Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 21 artiklassa tarkoitettuun valinnanvapauteen perustuvassa keskinäisessä luottamussuhteessa Euroopan parlamentin tiloissa jossakin sen kolmesta toimipaikasta suoraa apua yhdelle tai useammalle parlamentin jäsenelle hänen tai heidän hoitaessaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäseninä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 125 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentin jäsenen avustaja on henkilöstöön kuuluva henkilö, jonka Euroopan parlamentti on palkannut avustamaan Euroopan parlamentin tiloissa jossakin Euroopan parlamentin kolmesta toimipaikasta yhtä tai useampaa parlamentin jäsentä hänen (heidän) parlamentaaristen tehtäviensä hoitamisessa. Hän hoitaa tehtäviä, jotka ovat jotka liittyvät suoraan Euroopan parlamentin työhön.
Poistetaan.
Parlamentin jäsenten avustajat palkataan hoitamaan tehtäviä osa- tai kokoaikaisesti, mutta heitä ei palkata Euroopan parlamenttia koskevan talousarvion pääluokan liitteenä olevassa henkilöstötaulukossa esitettyyn toimeen.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 125 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan parlamentti vahvistaa sisäisellä päätöksellä parlamentin jäsenten avustajien palkkaamista koskevat säännöt.
1.  Euroopan parlamentti vahvistaa sisäisellä päätöksellä soveltamisohjeet tämän osaston säännösten soveltamiseksi.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 125 artikla – 3 kohta
3.  Parlamentin jäsenen avustajan palkka maksetaan Euroopan parlamenttia koskevaan talousarvion pääluokkaan tätä tarkoitusta varten varatuista kokonaismäärärahoista.
2.  Parlamentin jäsenten valtuutettuja avustajia ei palkata Euroopan parlamenttia koskevan talousarvion pääluokan liitteenä olevassa henkilöstötaulukossa esitettyyn toimeen. Heidän palkkansa rahoitetaan asianmukaisesta budjettikohdasta, ja palkat maksetaan Euroopan parlamenttia koskevaan talousarvion pääluokkaan tätä tarkoitusta varten varatuista määrärahoista.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 126 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentin jäsenten avustajat luokitellaan palkkaluokkiin.
1.  Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat luokitellaan palkkaluokkiin niiden tietojen perusteella, jotka jäsen (jäsenet), jota (joita) avustajat avustavat, antaa (antavat), 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen soveltamisohjeiden mukaisesti. Jäljempänä 134 artiklassa vahvistettuihin palkkaluokkiin 14–19 luokittelemiseksi parlamentin jäsenten valtuutetuilta avustajilta vaaditaan vähintään korkeakoulututkintoa tai vastaavaa työkokemusta.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
1 luku – 126 artikla – 2 kohta
2.  Sosiaalisia toimenpiteitä ja palvelussuhteen ehtoja koskevia henkilöstösääntöjen 1 e artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
2.  Sosiaalisia toimenpiteitä ja palvelussuhteen ehtoja koskevia henkilöstösääntöjen 1 e artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin edellyttäen, että kyseiset toimenpiteet ovat yhteensopivia parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tehtävien ja vastuiden erityisluonteen kanssa.
Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, yksityiskohtaiset säännöt parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien riippumattomasta edustuksesta vahvistetaan 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa ottaen huomioon, että henkilöstön sääntömääräisen edustuksen ja avustajien riippumattoman edustuksen välille on luotava virallinen kytkös.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
2 luku – 127 artikla
Henkilöstösääntöjen 11–26 a artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Euroopan parlamentti vahvistaa sisäisellä päätöksellä yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, joissa otetaan huomioon parlamentin jäsenen ja avustajan välisen suhteen erityisluonne.
Henkilöstösääntöjen 11–26 a artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Ottaen ehdottomasti huomioon erityisesti parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tehtävien erityisluonne ja keskinäinen luottamus, jonka on oltava tunnusomaista avustajien ja heidän avustamiensa yhden tai useamman Euroopan parlamentin jäsenen suhteelle, tätä koskevissa 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettavissa soveltamisohjeissa on otettava huomioon parlamentin jäsenen ja valtuutetun avustajan välisen suhteen erityisluonne.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 128 artikla – 1 kohta
1.  Henkilöstösääntöjen 1 d artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.
1.  Henkilöstösääntöjen 1 d artiklaa sovelletaan soveltuvin osin ottaen huomioon keskinäinen luottamussuhde Euroopan parlamentin jäsenen ja hänen valtuutetun avustajansa tai valtuutettujen avustajiensa välillä ja pitäen mielessä, että Euroopan parlamentin jäsenet voivat perustaa valtuutettujen avustajiensa valinnan myös poliittisten kantojen yhteneväisyyteen.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 128 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Euroopan parlamentin jäsen (jäsenet) valitsee (valitsevat) avustajansa. Edellä 125 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä mahdollisesti määrättäviä lisäperusteita rajoittamatta parlamentin jäsenen avustajaksi voidaan ottaa ainoastaan henkilö:
2.  Euroopan parlamentin jäsen (jäsenet) valitsee (valitsevat) valtuutetun avustajansa. Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa mahdollisesti määrättäviä lisäperusteita rajoittamatta parlamentin jäsenen valtuutetuksi avustajaksi voidaan ottaa ainoastaan henkilö:
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 128 artikla – 2 kohta – e alakohta
(e) joka toimittaa näytön siitä, että hänellä on perusteellinen kielitaito yhdessä yhteisöjen kielessä ja tehtäviensä hoitamiseen tarvittava kielitaito toisessa yhteisön kielessä; ja
(e) jolla on perusteellinen kielitaito yhdessä yhteisöjen kielessä ja tyydyttävä kielitaito toisessa yhteisön kielessä; ja
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 129 artikla
129 artikla
Poistetaan.
1.  Parlamentin jäsenen avustajan on suoritettava kolmen kuukauden koeaika.
2.  Jos parlamentin jäsenen avustaja on koeaikana estynyt hoitamasta tehtäviään sairauden tai tapaturman vuoksi vähintään yhden kuukauden ajan, 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen voi parlamentin jäsenen pyynnöstä pidentää koeaikaa vastaavalla ajalla.
3.  Jollei parlamentin jäsenen avustaja ole osoittanut riittävää pätevyyttä voidakseen jatkaa tehtävässään, Euroopan parlamentin jäsen laatii viimeistään kuukautta ennen koeajan päättymistä arvioinnin parlamentin jäsenen avustajan kyvyistä hoitaa tehtäviään sekä tämän tehokkuudesta ja käytöksestä. Edellä 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen antaa arvioinnin tiedoksi asianomaiselle, joka voi tehdä sitä koskevat huomautuksensa kirjallisesti kahdeksan päivän kuluessa. Tarvittaessa 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen irtisanoo edellä mainitun parlamentin jäsenen avustajan edellyttäen, että arviointi on annettu tälle tiedoksi ennen koeajan päättymistä.
4.  Koeajalla irtisanotulle parlamentin jäsenen avustajalle maksetaan korvauksena kolmannes hänen peruspalkastaan kultakin hänen suorittamaltaan koeajan kuukaudelta.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 130 artikla– 1 kohta
1.  Ennen palvelukseen ottamista parlamentin jäsenen avustajan on osoitettava Euroopan parlamentin työterveyspalveluille fyysinen soveltuvuutensa, jotta Euroopan parlamentti saa varmuuden siitä, että hän täyttää 128 artiklan 2 kohdan d alakohdan edellytykset.
1.  Parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan on osoitettava Euroopan parlamentin työterveyspalveluille fyysinen soveltuvuutensa, jotta Euroopan parlamentti saa varmuuden siitä, että hän täyttää 128 artiklan 2 kohdan d alakohdan edellytykset.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 131 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentin jäsenten avustajien työsopimus tehdään määräajaksi. Sopimukset päättyvät viimeistään sen vaalikauden päättyessä, jonka aikana ne on tehty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 140 artiklan säännösten soveltamista.
1.  Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien työsopimus tehdään määräajaksi, ja siinä on vahvistettava palkkaluokka, johon avustaja luokitellaan. Määräaikainen sopimus voidaan uusia enintään kahdesti vaalikauden aikana. Ellei itse sopimuksessa toisin määrätä, sopimuksen voimassaolo päättyy sen vaalikauden päättyessä, jonka aikana se on tehty. Sopimukset päättyvät viimeistään sen vaalikauden päättyessä, jonka aikana ne on tehty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 140 artiklan säännösten soveltamista.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
3 luku – 131 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan parlamentti tekee sisäisen päätöksen, jossa se määrittelee palvelukseen otettaessa tehtävään luokitukseen sovellettavat perusteet.
2.  Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa vahvistetaan luokitusta koskeva avoin kehys ottaen huomioon 128 artiklan 2 kohdan f alakohta.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
4 luku – 132 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat palkataan hoitamaan tehtäviä osa- tai kokoaikaisesti.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
4 luku – 132 artikla – 2 kohta
2.  Avustajaa voidaan vaatia tekemään ylitöitä ainoastaan kiireellisissä tapauksissa tai työmäärän ollessa poikkeuksellisen suuri.
2.  Parlamentin jäsenten valtuutettua avustajaa voidaan vaatia tekemään ylitöitä ainoastaan kiireellisissä tapauksissa tai työmäärän ollessa poikkeuksellisen suuri. Edellä olevaa 56 artiklan 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa voidaan vahvistaa tätä koskevat säännöt.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 luku – 133 artikla
Jollei 134 ja 135 artiklassa toisin säädetä, palvelussuhteen ehtojen 19 artiklan, 20 artiklan 1–3 kohdan ja 21 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 16 artiklan säännöksiä, jotka koskevat palkkausta ja kulujen korvaamista, sovelletaan soveltuvin osin. Virkamatkakulujen korvaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 125 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä.
Jollei 134 ja 135 artiklassa toisin säädetä, palvelussuhteen ehtojen 19 artiklan, 20 artiklan 1–3 kohdan ja 21 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 16 artiklan säännöksiä, jotka koskevat palkkausta ja kulujen korvaamista, sovelletaan soveltuvin osin. Virkamatkakulujen korvaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 luku – 134 artikla – taulukko

Komission teksti

Palkkaluokka

1

2

3

4

5

6

7

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Palkkaluokka

8

9

10

11

12

13

14

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

Tarkistus

Palkkaluokka

1

2

3

4

5

6

7

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

1.619,17

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

Palkkaluokka

8

9

10

11

12

13

14

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

Palkkaluokka

15

16

17

18

19

Kokoaikatyöntekijän peruspalkka

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
5 luku – 135 artikla
Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetään, ulkomaankorvauksen on oltava vähintään 250 euroa.
Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetään, ulkomaankorvauksen on oltava vähintään 350 euroa.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
6 luku – 137 artikla – 1 kohta
1.  Poiketen siitä, mitä 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta muiden kyseisen artiklan säännösten soveltamista kyseisen artiklan mukaisesti laskettujen määrien on oltava vähintään 700 euroa ja enintään 2000 euroa.
1.  Poiketen siitä, mitä 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta muiden kyseisen artiklan säännösten soveltamista kyseisen artiklan mukaisesti laskettujen määrien on oltava vähintään 850 euroa ja enintään 2000 euroa.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
6 luku – 137 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon eläkejärjestelmän rahoittamiseen tarvittavat summat kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdan mukaista maksua, joka vähennetään kunkin asianomaisen henkilön palkasta kuukausittain.
Poistetaan.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
8 luku – 139 artikla
Muutoksenhakua koskevia henkilöstösääntöjen VII osaston säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
Muutoksenhakua koskevia henkilöstösääntöjen VII osaston säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa voidaan vahvistaa sisäisiä menettelyjä koskevat täydentävät säännöt.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 1 kohta– d alakohta
(d) sellaisen työsopimuksessa vahvistetun irtisanomisajan päättyessä, jonka perusteella parlamentin jäsenen avustaja tai Euroopan parlamentti voi irtisanoa sopimuksen ennen sen voimassaolon päättymistä. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta. Irtisanomisaika ei kuitenkaan voi alkaa äitiys- eikä sairausloman aikana, paitsi jos viimeksi mainittu kestää yli kolme kuukautta. Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy edellä mainituin rajoituksin näiden lomien ajaksi;
(d) ottaen huomioon, että luottamus on Euroopan parlamentin jäsenen ja hänen valtuutetun avustajansa välisen suhteen perusta, sellaisen työsopimuksessa vahvistetun irtisanomisajan päättyessä, jonka perusteella parlamentin jäsenen valtuutetulla avustajalla tai Euroopan parlamentilla, joka toimii sen jäsenensä tai niiden jäsentensä ohjeistamana, jota tai joita valtuutettu avustaja on otettu avustamaan, on oikeus irtisanoa sopimus ennen sen voimassaolon päättymistä. Irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi jokaista palvelusvuotta kohti, kuitenkin vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta. Irtisanomisaika ei kuitenkaan voi alkaa äitiys- eikä sairausloman aikana, paitsi jos viimeksi mainittu kestää yli kolme kuukautta. Toisaalta irtisanomisaika keskeytyy edellä mainituin rajoituksin näiden lomien ajaksi;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 2 kohta
2.  Jos työsopimus päättyy 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tai jos Euroopan parlamentti irtisanoo työsopimuksen 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, parlamentin jäsenen avustajalla on oikeus korvaukseen, jonka määrä on kolmannes hänen peruspalkastaan palvelussuhteen päättymispäivän ja työsopimuksen päättymispäivän väliseltä ajalta mutta kuitenkin enintään kolmen kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä.
2.  Jos työsopimus päättyy 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, parlamentin jäsenen valtuutetulla avustajalla on oikeus korvaukseen, jonka määrä on kolmannes hänen peruspalkastaan palvelussuhteen päättymispäivän ja työsopimuksen päättymispäivän väliseltä ajalta mutta kuitenkin enintään kolmen kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 3 kohta
3.  Parlamentin jäsenen avustajan palvelussuhde voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, jos avustaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 48 ja 50 artiklan soveltamista, joita sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen tekee perustellun päätöksen asiassa sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus puolustautua.
3.  Parlamentin jäsenen valtuutetun avustajan palvelussuhde voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, jos avustaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 48 ja 50 artiklan soveltamista, joita sovelletaan soveltuvin osin. Edellä 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen tekee perustellun päätöksen asiassa sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus puolustautua.
Kurinpitomenettelyä koskevat erityissäännökset vahvistetaan 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa soveltamisohjeissa.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta
Asetus N:o 31 (ETY) ja N:o 11 (Euratom)
9 luku – 140 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Parlamentin jäsenen valtuutettuna avustajana toimittuja jaksoja ei katsota henkilöstösääntöjen 29 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuiksi palvelusvuosiksi.

(1) Euroopan parlamentin päätös 2005/684/EY, Euratom, tehty 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1).
(2) Ks. istunnon pöytäkirjan 3.23 kohta.


Pääomavaatimukset (toteutussuunnitelma)
PDF 192kWORD 43k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 luonnoksesta komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta
P6_TA(2008)0607B6-0623/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY(uudelleenlaadittu teksti)(1) ja erityisesti sen 150 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon luonnoksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta,

–   ottaa huomioon 1. lokakuuta 2008 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (KOM(2008)0602) (ehdotus pääomavaatimusdirektiivin tarkistamiseksi),

–   ottaa huomioon 12. marraskuuta 2008 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista (KOM(2008)0704) (ehdotus asetukseksi luottoluokituslaitoksista),

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(2) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan,

A.   ottaa huomioon, että komissio on esittänyt ehdotuksen pääomavaatimusdirektiivin tarkistamiseksi,

B.   ottaa huomioon, että komissio on myös esittänyt luonnoksen direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta, johon sisältyy säännös, joka koskee ulkoisten luottoluokituslaitosten tietojen antamisesta,

C.   ottaa huomioon, että komissio on myös esittänyt ehdotuksensa luottoluokitusasetukseksi,

D.   katsoo, että ulkoisten luottoluokituslaitosten ja luottoluokituslaitosten tietojen antamista ja avoimuutta koskevia velvoitteita olisi käsiteltävä johdonmukaisesti ja yhtenäisesti,

E.   katsoo, että komission ehdottamat ulkoisten luottoluokituslaitosten tietojen antamista koskevat velvoitteet menevät teknistä mukautusta pidemmälle ja edellyttävät siksi parlamentin asianmukaista tarkastelua ja ne olisi käsiteltävä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti,

F.   katsoo, että johdonmukaisuus ja yhtenäisyys sekä parlamentin asianmukainen tarkastelu edellyttävät, että ulkoisten luottoluokituslaitosten tietojen antamista koskevia säännöksiä käsitellään yhteispäätösmenettelyn mukaisesti joko pääomavaatimusdirektiivin tarkistamista koskevan ehdotuksen tai luottoluokituslaitoksista annettavaa asetusta koskevan ehdotuksen yhteydessä,

G.   antaa tukensa muille teknisille muutoksille,

1.   vastustaa sitä, että luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta hyväksytään;

2.   katsoo, että kyseinen luonnos komission direktiiviksi ylittää direktiivin 2006/48/EY mukaisen täytäntöönpanovallan;

3.   kehottaa komissiota peruuttamaan ehdotuksen toimenpiteeksi ja tekemään komitealle uuden ehdotuksen;

4.   ehdottaa, että luonnosta direktiiviksi muutetaan seuraavasti:

Komission teksti   Muutos
Muutos 1
Luonnos direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite VI – 2 osa – 7 kohta
(3)  Korvataan liitteessä VI olevan 2 osan 7 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"7. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luottoluokituslaitoksen luokituksia laatiessaan soveltamien menetelmien periaatteet ovat yleisesti saatavilla, jotta potentiaaliset käyttäjät voivat arvioida periaatteiden asianmukaisuutta. Toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luottoluokituslaitos on sitoutunut määrittäessään arvopaperistettujen omaisuuserien luottoluokituksia tuottamaan jatkuvasti tiivistelmiä transaktion rakenteesta, omaisuuserien ryhmän tuloksesta sekä siitä, kuinka tämä vaikuttaa sen luottoluokitukseen. Nämä tiivistelmät on annettava kaikkien sellaisten luottolaitosten käyttöön, jotka käyttävät luottoluokituksia 96 artiklan tarkoituksiin.".

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt
PDF 133kWORD 54k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2008 yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavista käytännöistä (mm. vetoomukset nro 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007 ja 0562/2007) (2008/2126(INI))
P6_TA(2008)0608A6-0446/2008

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon mm. vetoomukset nro 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007 ja 0562/2007,

–   ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan aiemmin käsittelemän vetoomuksen 0045/2006 ja muita vetoomuksia,

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto)(1),

–   ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä ("sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi")(2),

–   ottaa huomioon 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä")(3),

–   ottaa huomioon 19. toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/27/EY kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista(4),

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän tutkimuksen yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavista käytännöistä kuluttajien ja pk-yritysten suojaamista koskevan nykyisen ja tulevan sisämarkkinalainsäädännön yhteydessä (IP/A/IMCO/FWC/2006 058/LOT4/C1/SC6),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 192 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A6-0446/2008),

A.   ottaa huomioon, että parlamentti on vastaanottanut yli 400 vetoomusta pienyrityksiltä (mikä edustaa vain murto-osaa niiden määrästä) ja että vetoomuksissa on kerrottu joutumisesta yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavan mainonnan uhriksi, psyykkisestä stressistä, syyllisyyden- ja häpeäntunteista ja turhautumisesta sekä rahanmenetyksestä,

B.   katsoo, että nämä valitukset ilmentävät laajalle levinnyttä suunnitelmallista sopimattoman liiketoiminnan toimintatapaa, jota eräät yrityshakemistoyhtiöt harjoittavat ja jolla on merkittävä taloudellinen vaikutus tuhansiin yrityksiin, jotka rajat ylittävän organisaationsa vuoksi toimivat ainakin kahdessa jäsenvaltiossa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella, ja katsoo, että kansallisilla lainvalvojilla ei ole käytettävissään mitään hallinnollista mekanismia tai oikeudellista instrumenttia, jonka avulla ne voisivat tehdä yhteistyötä rajojen yli tehokkaasti ja vaikuttavasti,

C.   katsoo, että näiden käytäntöjen harhaanjohtava luonne on erityisen ilmeinen silloin, kun ne on toteutettu sähköisesti ja niitä levitetään internetin välityksellä (ks. vetoomus nro 0079/2003),

D.   ottaa huomioon, että yleensä valituksen aiheena on toiminta, jossa yrityshakemistoyhtiö lähestyy tavallisesti postitse yrityksiä pyytäen niitä antamaan tai päivittämään yrityksen nimi- ja yhteystiedot ja antaen niiden samalla valheellisesti ymmärtää, että tiedot laitetaan ilmaiseksi yrityshakemistoon, vaikka myöhemmin käykin ilmi, että yritykset ovat tahtomattaan allekirjoittaneet sopimuksen, jolla ne sitoutuvat noin 1 000 euron vuosimaksusta olemaan mukana yrityshakemistossa vähintään kolmen vuoden ajan,

E.   ottaa huomioon, että tällaisissa menettelyissä käytetyt lomakkeet ovat yleensä epämääräisiä ja vaikeaselkoisia, mikä lisää ilmoituksen maksuttomuutta koskevan väärinymmärryksen mahdollisuutta, ja tosiasiassa houkuttelee yritykset epätoivottuun sopimukseen ilmoituksesta yrityshakemistossa,

F.   ottaa huomioon, että sen enempää EU:n kuin jäsenvaltioidenkaan lainsäädännössä ei ole säädetty yrityshakemistoyhtiöiden toiminnasta yritysten välisissä suhteissa, ja että jäsenvaltiot voivat harkintansa mukaan ottaa käyttöön tyhjentävämpää ja kauaskantoisempaa lainsäädäntöä,

G.   ottaa huomioon, että direktiiviä 2006/114/EY sovelletaan myös yritysten välisiin liiketoimiin ja että siinä "harhaanjohtavalla mainonnalla" tarkoitetaan "kaikkea mainontaa, joka tavalla tai toisella, esitystapa mukaan lukien, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan niitä henkilöitä, joille se on osoitettu tai jotka se tavoittaa, ja joka harhauttavan ominaisuutensa takia on omiaan vaikuttamaan heidän taloudelliseen käyttäytymiseensä taikka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan vahinkoa kilpailijalle"; katsoo kuitenkin, että eri tulkinnat siitä, mikä on "harhaanjohtavaa", näyttävät olevan merkittävä käytännön este yrityshakemistoyhtiöiden mainittujen käytäntöjen torjumiselle yritysten välisissä suhteissa,

H.   ottaa huomioon, että direktiivi 2005/29/EY kieltää "laskun tai vastaavan maksua koskevan asiakirjan sisällyttämisen markkinointiaineistoon siten, että kuluttajalle annetaan perätön vaikutelma, että hän on jo tilannut markkinoidun tuotteen"; ottaa kuitenkin huomioon, että mainittua direktiiviä ei sovelleta yritysten välisiin sopimattomiin menettelyihin, eikä sitä siksi voida nykymuodossaan käyttää vetoomuksen esittäjien auttamiseen; katsoo kuitenkin, että direktiivi ei poissulje sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa kansallista sääntelyä, jota sovelletaan yhtäläisesti kaikissa olosuhteissa kuluttajiin ja yrityksiin,

I.   ottaa huomioon, että direktiivi 2005/29/EY ei estä jäsenvaltioita laajentamasta sen soveltamista myös yrityksiin kansallisella lainsäädännöllä; katsoo, kuitenkin, että edellä mainittu johtaa niiden yritysten eritasoiseen suojeluun, jotka ovat yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen kohteina eri jäsenvaltioissa,

J.   ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 "yhteisön sisällä tapahtuvalla rikkomuksella" tarkoitetaan "kuluttajien etuja suojaavien lakien vastaisia toimia tai laiminlyöntejä, jotka vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten kuluttajien yhteisiä etuja, joiden asuinpaikka on muussa jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa toimi suoritetaan tai laiminlyönti tapahtuu tai johon asiasta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai josta löydetään toimeen tai laiminlyöntiin liittyviä todisteita tai varoja"; toteaa kuitenkin, että direktiiviä ei sovelleta yritysten välisiin sopimattomiin menettelyihin, eikä sitä siksi voida nykymuodossaan käyttää vetoomuksen esittäjien auttamiseen,

K.   ottaa huomioon, että useimmat vetoomukset ovat koskeneet European City Guide -yrityshakemistoa (jonka toiminta on ollut oikeudellisten ja hallinnollisten toimien kohteina), mutta myös "Construct Data Verlag", "Deutscher Adressdienst GmbH" ja "NovaChannel" -yrityshakemistot on mainittu; ottaa kuitenkin huomioon, että on myös yrityshakemistoyhtiöitä, jotka toimivat lainmukaisten menettelyjen mukaisesti,

L.   ottaa huomioon, että näiden harhaanjohtavien menettelyjen kohteena ovat yleensä pienyritykset, mutta myös elinkeinonharjoittajat ja jopa voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten kansalaisjärjestöt, hyväntekeväisyysjärjestöt, koulut ja kirjastot sekä musiikkiyhdistykset ja muut paikallisyhdistykset,

M.   ottaa huomioon, että yrityshakemistoyhtiöt toimivat usein muussa kuin uhrinsa kotimaassa, mikä vaikeuttaa uhrien mahdollisuutta hakea suojelua kansallisilta viranomaisilta, koska jäsenvaltioissa on erilaisia tulkintoja siitä, mikä katsotaan harhaanjohtavaksi; ottaa myös huomioon, että uhrien on usein mahdotonta saada hyvitystä kansallisen lainsäädännön tai kuluttajansuojeluviranomaisten kautta, koska heille kerrotaan, että lain tarkoituksena on suojella kuluttajia eikä yrityksiä; ottaa huomioon, että uhrina ovat useimmiten pienyritykset, joilla ei ole resursseja hakea korjausta asiaan tehokkaasti oikeusteitse, ja koska hakemistojen itsesäätelymekanismeilla tuskin on merkitystä, koska harhaanjohtavaan mainontaan syyllistyvät jättävät ne vaille huomiota,

N.   ottaa huomioon, että yrityshakemistoyhtiöt tai jopa niiden palkkaamat perintätoimistot painostavat tehokkaasti näiden menettelyjen uhreja maksamaan laskunsa; ottaa huomioon, että uhrit valittavat näiden yhteydenottojen olevan uhkaavia ja ahdistavia, ja monet maksavatkin vastahakoisesti saadakseen ahdistelun loppumaan,

O.   ottaa huomioon, että laskun maksamatta jättäneitä uhreja ei juuri ole haastettu oikeuteen, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta,

P.   ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erityisesti kohteeksi mahdollisesti joutuvien yritysten valistukseen perustuvia toimia ongelman selvittämiseksi, kuten tietojenvaihto, neuvonta, valtion lainvalvontaviranomaisten tietoon saattaminen ja joissakin tapauksissa valitusrekisterin ylläpitäminen,

Q.   ottaa huomioon, että Itävalta on vuoden 2000 jälkeen muuttanut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa lakiaan, ja että sen 28 a artiklassa säädetään nyt, että liiketoiminnan puitteissa ja kilpailutarkoituksessa on kiellettyä mainostaa rekisteröitymistä hakemistoihin, esimerkiksi keltaisiin sivuihin, puhelinluetteloon ja vastaaviin luetteloihin, maksulomakkeilla, laskuilla, oikaisutarjouksilla tai vastaavilla tavoilla, tai tarjota kyseisiä rekisteröitymisiä suoraan ilman, että yksiselitteisesti ja selkeästi osoitetaan, että tällainen mainos on itse asiassa sopimustarjous,

R.   ottaa huomioon, että tällaisia menettelyjä on sovellettu useita vuosia, minkä seurauksena uhreja on paljon ja toiminta on vahingoittanut ja vääristänyt sisämarkkinoita merkittävästi,

1.   ilmaisee huolestumisensa vetoomuksen esittäjien esille nostamasta ongelmasta, joka on ilmeisesti laajalle levinnyt, luonteeltaan rajat ylittävä ja taloudellisilta seurauksiltaan merkittävä, etenkin pienyritysten kannalta;

2.   katsoo, että ongelman rajat ylittävä luonne asettaa yhteisön toimielimille selkeän velvollisuuden huolehtia siitä, että uhreilla on käytettävissään asianmukainen oikeuskeino, jonka avulla harhaanjohtavan mainonnan perusteella tehdyt sopimukset voidaan riitauttaa, kumota tai lakkauttaa ja uhrit voivat saada korvausta sopimusten perusteella maksetuista summista;

3.   kehottaa huijausten uhreja ilmoittamaan asiasta kansallisille viranomaisille, ja kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on taitotietoa, jota ne tarvitsevat voidakseen valittaa valtionhallinnon ja muille viranomaisille, varmistamalla tiedotuskanavien avoimuuden ja että uhrit ovat tietoisia saatavilla olevasta neuvonnasta ja voivat näin hakea tarvitsemaansa ohjausta ennen harhaanjohtavasti toimivien yrityshakemistoyhtiöiden vaatimien laskujen maksamista; kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan keskitetyn tietokannan luomisesta ja ylläpitämisestä näitä valituksia varten;

4.   pahoittelee, että näiden harhaanjohtavien menettelyjen levinneisyydestä huolimatta EU:n ja kansallisen tason lainsäädäntö ei näytä tarjoavan riittävää suojaa ja tehokkaita oikeuskeinoja, tai niiden täytäntöönpanoa ei valvota riittävästi kansallisella tasolla; pahoittelee, että kansalliset viranomaiset eivät kykene huolehtimaan oikeuskeinojen saatavuudesta;

5.   pitää myönteisenä elinkeinoelämän järjestöjen Euroopan laajuisesti ja kansallisella tasolla toteuttamia pyrkimyksiä lisätä tietoisuutta ongelmasta jäsenistönsä keskuudessa ja kehottaa niitä tehostamaan pyrkimyksiään yhteistyössä ruohonjuuritason toimijoiden kanssa, jotta yhä harvemmat ihmiset joutuisivat yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavien käytäntöjen uhreiksi; ilmaisee huolestumisensa siitä, että jotkut mainituista järjestöistä, jotka tiedotustoiminnassaan ovat nimenneet harhaanjohtavien yrityshakemistojen julkaisijoita, ovat joutuneet viimeksi mainittujen oikeustoimien kohteiksi kunnianloukkauksesta tai muusta vastaavasta syytettyinä;

6.   pitää myönteisenä joidenkin jäsenvaltioiden kuten Italian, Espanjan, Alankomaiden, Belgian, Yhdistyneen kuningaskunnan ja erityisesti Itävallan toimia yritysten harhaanjohtavien menettelyjen estämiseksi; pitää kuitenkin näitä toimia riittämättöminä ja katsoo, että valvontaa on edelleen koordinoitava kansainvälisellä tasolla;

7.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan yhteistoiminnassa elinkeinoelämän kansallisten ja Euroopan tason järjestöjen kanssa ongelman saattamiseksi yleiseen tietoisuuteen, jotta useammat ihmiset tietäisivät asiasta ja voisivat välttää harhaanjohtavan mainonnan, joka voi houkutella heidät epätoivottujen sopimusten tekemiseen;

8.   kehottaa komissiota käsittelemään yrityshuijausten ongelmaa eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevan aloitteensa yhteydessä, jota se on ehdottanut tiedonannossaan 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinoista, ja toimimaan yhteistyössä Yrittäjyyden Eurooppa -verkoston, SOLVIT-verkoston ja asiasta vastaavan pääosaston portaalin kanssa lisäkeinona antaa tietoa näistä ongelmista ja apua niissä;

9.   pahoittelee, että direktiivi 2006/114/EY, jota sovelletaan liikeyritysten välisiin liiketoimiin, kuten tässä tapauksessa, ei ilmeisestikään ole riittävän tehokas oikeuskeinojen tarjoamisessa tai jäsenvaltiot eivät valvo riittävästi sen täytäntöönpanoa; pyytää, että komissio raportoi viimeistään joulukuussa 2009, onko direktiiviä 2006/114/EY mahdollista muuttaa siten, että siihen sisällytetään harhaanjohtavina pidettyjen menettelyjen "musta" tai "harmaa lista ja mitä seurauksia tällä mahdollisesti olisi;

10.   palauttaa mieliin, että vaikka komissiolla ei olekaan valtaa käyttää direktiiviä 2006/114/EY suoraan yksityishenkilöitä tai yrityksiä vastaan, sillä on kuitenkin perussopimusten valvojana velvollisuus varmistaa, että direktiivi pannaan jäsenvaltioissa tehokkaasti täytäntöön asianmukaisella tavalla; kehottaa sen vuoksi komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot saattavat direktiivin 2005/29/EY asianmukaisesti ja tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöään sen antaman suojan takaamiseksi kaikissa jäsenvaltiossa, ja vaikuttamaan käytettävissä olevien oikeudellisten ja menettelyllisten välineiden muotoon, kuten direktiivin 84/450/ETY yhteydessä, kun komissio varmisti mainittujen välineiden toteuttamisen Itävallassa, Espanjassa ja Alankomaissa täyttäen siten velvollisuutensa perussopimusten valvojana yritysten suojelun osalta samalla varmistaen sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen oikeuden loukkaamattomuuden;

11.   kehottaa komissiota tehostamaan direktiivin 2006/114/EY täytäntöönpanon seurantaa erityisesti jäsenvaltioissa, joihin harhaanjohtavasti toimivien yrityshakemistoyhtiöiden tiedetään sijoittautuneen, mutta ennen kaikkea Espanjassa, jossa on vetoomusten esittäjien useimmiten mainitseman yrityshakemistoyhtiön kotipaikka, sekä Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, joissa tuomioistuin on äskettäin antanut uhrien kannalta kielteisen tuomion tavalla, joka asettaa kyseenalaiseksi direktiivin 2006/114/EY täytäntöönpanon näissä maissa; kehottaa komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille selville saamistaan seikoista;

12.   pahoittelee, että direktiivi 2005/29/EY ei kata yritysten välisiä liiketoimia ja että jäsenvaltiot vaikuttavat vastahakoisilta laajentamaan sen soveltamisalaa; toteaa kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat yksipuolisella päätöksellä laajentaa kansallisen kuluttajalainsäädäntönsä soveltamisalaa yritysten välisiin liiketoimiin; ja kehottaa aktiivisesti niitä tekemään näin ja myös huolehtimaan asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 säädetyllä tavalla jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyöstä, jotta olisi mahdollista jäljittää EU:hun tai kolmanteen maahan sijoittautuneen yrityshakemistoyhtiön tällainen rajat ylittävä toiminta; pyytää, että komissio raportoi viimeistään joulukuussa 2009, onko mahdollista laajentaa direktiivin 2005/29/EY soveltamisalaa koskemaan yritysten välisiä sopimuksia erityisesti sen liitteessä I olevan 21 kohdan osalta ja mitä seurauksia laajentamisella mahdollisesti olisi;

13.   pitää myönteisenä Itävallan tarjoamaa esimerkkiä, jonka mukaan kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti kielletään harhaanjohtavat yrityshakemistot, ja kehottaa ongelman rajat ylittävän luonteen vuoksi Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä direktiivin 2005/29/EY soveltamisalan laajentamiseksi Itävallan mallin pohjalta siten, että yrityshakemistomainonta kielletään, ellei mahdollisille asiakkaille yksiselitteisesti ja selkeästi osoiteta, että kyseessä on vain maksullinen sopimustarjous;

14.   panee merkille, että kansallinen lainsäädäntö tarjoaa usein riittämättömät mahdollisuudet käyttää oikeuskeinoja toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita yrityshakemistoyhtiöitä vastaan, ja kehottaa siksi komissiota edistämään kansallisten viranomaisten yhteistyötä rajojen yli, jotta ne voivat tarjota tehokkaampia oikeuskeinoja uhreille;

15.   pahoittelee, että asetusta (EY) N:o 2006/2004 ei voida soveltaa yritysten välisiin liiketoimiin, minkä vuoksi sitä ei voida käyttää hyväksi harhaanjohtavien yrityshakemistojen torjumiseksi; kehottaa komissiota antamaan mainitun direktiivin soveltamisalan laajentamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen;*

16.   pitää myönteisenä Belgian esimerkkiä, jossa kaikki sopimattomasta menettelystä kärsimään joutuneet voivat ryhtyä oikeusteitse toimenpiteisiin asuinmaassaan;

17.   toteaa Itävallan esimerkin osoittavan, että uhrien oikeus ryhtyä kollektiivisiin oikeustoimiin yrityshakemistoyhtiöitä vastaan ammattiosuuskuntien tai niitä vastaavien toimijoiden välityksellä näyttää olevan tehokas oikeuskeino, joka voitaisiin sisällyttää aloitteisiin, joita komission kilpailun pääosasto parhaillaan valmistelee EY:n kilpailusääntöjen rikkomisesta aiheutuvista vahingonkorvauksista ja joita terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto valmistelee ryhmäkanteista;

18.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että harhaanjohtavan mainonnan uhriksi joutuneita yrityksiä varten on olemassa selkeästi määritelty kansallinen viranomainen, jolle ne voivat valittaa ja hakea muutosta tilanteeseen silloinkin, kun harhaanjohtavan mainonnan uhrit ovat yrityksiä;

19.   kehottaa komissiota kehittämään kansallisten lainvalvontaviranomaisten käyttöön ohjeita parhaista käytännöistä, joita voidaan noudattaa, kun harhaanjohtavaa mainontaa koskevia tapauksia tulee viranomaisten tietoon;

20.   kehottaa komissiota jatkamaan kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta kolmansien maiden harhaanjohtavasti toimivat yrityshakemistoyhtiöt eivät aiheuttaisi haittaa Euroopan unionin yrityksille;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
(2) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
(4) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 51.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö