Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 17 december 2008 - Straatsburg
 Energie uit hernieuwbare bronnen ***I
 Handel in broeikasgasemissierechten ***I
 Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies ***I
 Geologische opslag van kooldioxide ***I
 Monitoring en vermindering van broeikasgassen afkomstig van brandstoffen (wegvervoer en binnenvaart) ***I
 Emissienormen voor nieuwe personenauto's ***I
 Aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ***II
 Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid ***I
Teksten (110 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid