Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg
 Förnybar energi ***I
 Handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I
 Gemensamma insatser för att minska utsläppen av växthusgaser ***I
 Geologisk lagring av koldioxid ***I
 Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp från bränslen (transporter på vägar och inre vattenvägar) ***I
 Utsläppsnormer för nya personbilar ***I
 Arbetstidens förläggning ***II
 Gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser ***I
Texter (108 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy