Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
 17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine
 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekt
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine
 Paranduseelarve nr 10/2008 projekt
 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod)
 Liikurseadmete konventsioon ja selle protokoll õhusõidukite seadmetele eriomaste küsimuste kohta *
 Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava
 Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava „Haridus ja koolitus 2010“ rakendamine
 Mänguasjade ohutus ***I
 Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas ***I
 Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) ***I
 Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped ***I
 Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga ***I
 Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus ***I
 Nõukogu lähenemisviis OLAFi määruse läbivaatamiseks
 FRONTEXile ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnang ning nende edasine areng
 Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele
 Raamatupidamisnõuded
 Euroopa autentne dokument
 e-kohtu keskkond
 Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud
 Rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiivid konfliktijärgses olukorras
 Zimbabwe
 Inimõiguste kaitsjate vastu suunatud rünnakud, kodanikuvabadus ja demokraatia Nicaraguas
 Inimõiguste kaitsjate ründamine Venemaal ja Anna Politovskaja mõrvaprotsess
Tekstid (385 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika