Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
 Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen
 Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto
 Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen
 Lisätalousarvio nro 10/2008
 Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat)
 Liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskeva yleissopimus ja siihen liitettävä, lentokalustoa koskeva pöytäkirja *
 Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma
 Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano
 Leludirektiivi ***I
 Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustaminen ***I
 Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ***I
 Arvopaperien selvitysjärjestelmät ja rahoitusvakuusjärjestelyt ***I
 Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika ***I
 Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite ***I
 Neuvoston lähestymistapa Euroopan petostentorjuntavirastoa OLAFia koskevan asetuksen tarkistamiseen
 EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) arviointi ja jatkokehitys
 Väärentämisen vaikutus kansainväliseen kauppaan
 Pienten ja keskisuurten yritysten kirjanpitovaatimukset
 Virallinen eurooppalainen asiakirja
 Sähköinen oikeudenkäyttö
 Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset
 Rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa koskevat kehitysnäkymät
 Zimbabwe
 Nicaragua
 Ihmisoikeuksien puolustajiin Venäjällä kohdistetut hyökkäykset ja Anna Politkovskajan murhaoikeudenkäynti
Tekstit (418 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö