Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimas
 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimas
 Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas
 Lankstumo priemonės mobilizavimas
 Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektas
 Bendrasis 2009 finansinių metų biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai)
 Konvencija dėl mobiliosios įrangos ir jos protokolas dėl orlaivių įrangos *
 2007–2010 m. Europos profesinio judumo veiksmų planas
 Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą žinioms, kūrybiškumui ir naujovėms skatinti. Darbo programos „Švietimas ir mokymas 2010“ įgyvendinimas
 Žaislų sauga ***I
 Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema ***I
 Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) ***I
 Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos ir susitarimai dėl finansinio įkaito ***I
 Indėlių garantijų sistemų nuostatos dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino ***I
 Vidutinių įmonių informacijos atskleidimo prievolės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimo prievolė ***I
 Tarybos požiūris į OLAF reglamento persvarstymą
 Agentūros FRONTEX ir Europos sienų stebėjimo sistemos EUROSUR vertinimas ir būsima plėtra
 Klastočių poveikis tarptautinei prekybai
 Vidutinio dydžio įmonių apskaitos reikalavimai
 Europos autentiškas dokumentas
 E. teisingumas
 Suaugusių asmenų teisinė apsauga: tarpvalstybinės pasekmės
 Taikos ir valstybės atkūrimo pasibaigus konfliktams perspektyvos
 Zimbabvė
 Išpuoliai prieš žmogaus teisių gynėjus, piliečių laisves ir demokratiją Nikaragvoje
 Pasikėsinimai į žmogaus teisių gynėjus Rusijoje ir Anos Politkovskajos nužudymo teismo procesas
Tekstai (399 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika