Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
 Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
 Projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
 Uruchomienie instrumentu elastyczności
 Projekt budżetu korygującego nr 10/2008
 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje)
 Wyposażenie ruchome oraz protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego *
 Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu
 Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”
 Bezpieczeństwo zabawek ***I
 Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ***I
 Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I
 Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I
 Systemy gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I
 Obowiązek ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa i obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***I
 Podejście Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF-u
 Ocena oraz przyszły rozwój agencji FRONTEX i europejski system nadzoru granic EUROSUR
 Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowy
 Wymogi rachunkowości dotyczące średnich przedsiębiorstw
 Europejski dokument urzędowy
 E-sprawiedliwość
 Skutki transgraniczne ochrony prawnej osób pełnoletnich
 Perspektywy konsolidacji pokoju i budowy państwa po zakończeniu konfliktu
 Zimbabwe
 Nikaragua
 Ataki na obrońców praw człowieka w Rosji oraz proces o morderstwo Anny Politkowskiej
Teksty (429 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności