Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
 Modificarea Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
 Modificarea Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
 Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
 Mobilizarea instrumentului de flexibilitate - mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare
 Proiect de buget rectificativ nr. 10/2008
 Proiect de buget general 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile)
 Garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile *
 Planul de acțiune european privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010)
 Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - implementarea „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010”
 Directiva privind siguranța jucăriilor ***I
 Cadrul European de Referinţã pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională ***I
 Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) ***I
 Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I
 Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I
 Obligaţii de prezentare a informaţiilor pentru întreprinderile mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate ***I
 Poziția Consiliului referitoare la revizuirea Regulamentului OLAF
 Evaluarea şi dezvoltarea viitoare a agenţiei FRONTEX şi a sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)
 Impactul contrafacerii asupra comerţului internaţional
 Cerințele în materie de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii și în special ale microîntreprinderilor
 Actul autentic european
 EJustiţie
 Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere
 Perspectivele de dezvoltare în materie de instaurare a păcii şi de reconstrucţie naţională în situaţii de postconflict
 Zimbabwe
 Nicaragua
 Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya
Texte (433 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate