Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
 Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
 Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ
 Mobilizácia nástroja flexibility
 Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008
 Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely)
 Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia *
 Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007-2010)
 Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010
 Bezpečnosť hračiek ***I
 Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I
 Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I
 Cenné papiere a dohody o finančných zárukách ***I
 Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu ***I
 Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I
 Revízia nariadenia o úrade OLAF
 Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR)
 Vplyv falšovania na medzinárodný obchod
 Požiadavky v oblasti účtovníctva týkajúce sa stredných podnikov
 Európska verejná listina
 Elektronická justícia
 Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky
 Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu
 Zimbabwe
 Nikaragua
 Útoky na obhajcov ľudských práv v Rusku a súdny proces v súvislosti s vraždou Anny Politkovskej
Texty (416 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia