Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0111(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0468/2008

Ingivna texter :

A6-0468/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0001

Antagna texter
PDF 190kWORD 29k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
Avtal mellan EG och USA om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet *
P6_TA(2009)0001A6-0468/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (10972/2007 – KOM(2007)0325),

–   med beaktande av artikel 80.2, artikel 133.4, artikel 300.2 första stycket, första meningen och artikel 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0275/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0468/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy