Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0155(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0510/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0510/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/01/2009 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0002

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 31k
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg
Muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteinen kauppajärjestelmä (kodifioitu toisinto) *
P6_TA(2009)0002A6-0510/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. tammikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0488 – C6-0334/2008 – 2008/0155(CNS))

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0488),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 26, 87–89, 132 artiklan ja sitä seuraavan artiklan ja 308 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0334/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0510/2008),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö