Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0155(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0510/2008

Ingivna texter :

A6-0510/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.2

Antagna texter :

P6_TA(2009)0002

Antagna texter
PDF 194kWORD 31k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
Gemensamt handelssystem för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) *
P6_TA(2009)0002A6-0510/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2009 om förslaget till rådets förordning om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) (KOM(2008)0488 – C6-0334/2008 – 2008/0155(CNS))

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0488),

–   med beaktande av artiklarna 26, 87 till 89, 132 och följande samt 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0334/2008),

–  – med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0510/2008).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och med de tekniska anpassningar som godkänts av utskottet för rättsliga frågor.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy