Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0806(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0508/2008

Внесени текстове :

A6-0508/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0004

Приети текстове
PDF 258kWORD 31k
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург
Езиков режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз *
P6_TA(2009)0004A6-0508/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. относно проекта за решение на Съвета за изменение на процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности във връзка с езиковия режим, приложим към жалбите срещу решения на Съда на публичната служба на Европейския съюз (13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (13301/2008),

–   като взе предвид член 245, параграф 2 от Договора за ЕО и член 160, параграф 2 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0348/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0508/2008),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в текст, подложен на процедура на консултация;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност