Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2149(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0489/2008

Pateikti tekstai :

A6-0489/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/01/2009 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0005

Priimti tekstai
PDF 315kWORD 88k
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d. - Strasbūras
Prekybiniai ir ekonominiai ir santykiai su Vakarų Balkanais
P6_TA(2009)0005A6-0489/2008

2009 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Vakarų Balkanais (2008/2149(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1946/2005, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, įvedantį išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms(1),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį Pasirengimo narystei pagalbos priemonę(2),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimui pirmininkavusios valstybės narės išvadas, kuriose visoms Vakarų Balkanų valstybėms buvo pažadėta, kad jos taps Europos Sąjungos narėmis,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio 16 d. sprendimą suteikti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ES narystės siekiančios šalies kandidatės statusą ir Europos Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 15–16 d., 2006 m. gruodžio 14–15 d. ir 2008 m. birželio 19–20 d. susitikimams pirmininkavusios valstybės išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą pradėti derybas dėl Kroatijos stojimo į ES,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo mėn. 5 d. Komisijos komunikatą "Vakarų Balkanai. Europos perspektyvos artinimas" (COM(2008)0127),

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 1999 m. birželio 10 d. rezoliuciją 1244,

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 12 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 23 d. rezoliuciją dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2007 m. ataskaitos(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl 2007 m. Kroatijos pažangos ataskaitos(6),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 15 d. rekomendaciją Tarybai dėl Bosnijos ir Hercegovinos(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 25 d. rekomendaciją Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Serbijos santykių(8),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo(9),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gruodžio 13 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo(10),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 31 d. Komisijos komunikatą "Pagrindinių transeuropinių transporto magistralių pratęsimas į kaimynines šalis. Europos ir kaimyninių regionų transporto gairės" (COM(2007)0032),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą dėl tiriamųjų derybų su kaimyninėmis šalimis dėl bendradarbiavimo transporto srityje pažangos (COM(2008)0125),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytą ES ir Pietryčių Europos energijos bendrijos steigimo sutartį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikatą dėl 2007–2008 m. plėtros strategijos ir pagrindinių uždavinių (COM(2007)0663),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2005 m. plėtros strategijos dokumento(11) ir 2006 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 2006–2007 m. plėtros strategijos ir pagrindinių iššūkių(12),

   atsižvelgdamas į visas ankstesnes rezoliucijas dėl Vakarų Balkanų šalių,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų bei Regioninės plėtros komitetų nuomones (A6–0489/2008),

A.   kadangi Salonikuose susitikusi Europos Vadovų Taryba aiškiai suformulavo Vakarų Balkanų valstybių Europos perspektyvą ir nurodė, kad stabilizacijos ir asociacijos procesas sudaro Europos ir Vakarų Balkanų šalių santykių pagrindą,

B.   kadangi Kroatija dalyvauja stojimo į Europos Sąjungą derybose, o 2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai suteiktas šalies kandidatės statusas,

C.   kadangi ES prekybos lengvatos ir ES finansinė parama atliko pagrindinį vaidmenį Vakarų Balkanų stabilizacijos ir asociacijos procese,

D.   kadangi Kroatija jau daug pažengė siekdama visavertės narystės – jos derybų pabaiga numatyta 2009 m. – toliau stengiasi atitikti Kopenhagos politinius ir ekonominius kriterijus, ir buvo pripažinta, kad ji – veikiančios rinkos ekonomikos šalis, ji turėtų būti sektinas pavyzdys kitoms regiono šalims,

E.   kadangi Kosovo asamblėja 2008 m. vasario 17 d. priėmė rezoliuciją, kurioje skelbiama Kosovo nepriklausomybė; kadangi Taryba 2008 m. vasario 18 d. pažymėjo, kad valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline praktika ir tarptautine teise, nuspręs dėl savo santykių su Kosovu; kadangi bendra ES pagalbos suma yra didesnė kaip 1 000 000 000 EUR per 2007–2010 m. ir bus skirta Kosovo politinei ir ekonominei plėtrai paremti bei ES įnašui finansuoti tarptautinės bendruomenės vaidmenį Kosove,

F.   kadangi ekonominė gerovė ir visapusiška integracija į vidaus rinką ir pasaulio prekybos sistemą yra būtinos siekiant ilgalaikio stabilumo ir tvaraus ekonominio bei socialinio vystymosi visame Vakarų Balkanų regione,

G.   kadangi tikimasi, kad nuosekliai ir palaipsniui vykstantis rinkų atvėrimas Vakarų Balkanų šalyse, įskaitant atskirą kiekvienos šalies vertinimą, iš esmės skatinant sukurti regioninę rinką, labai prisidės prie regiono politinio ir ekonominio stabilizavimo proceso,

H.   kadangi augantis ekonominis bendradarbiavimas Vakarų Balkanų regione taip pat sukuria palankias perspektyvas ES Pietryčių valstybių narių ekonomikai, taigi ir geresnei jų integracijai į bendrąją ES rinką,

I.   kadangi Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarime (CEFTA) konsoliduoti 32 dvišaliai Pietryčių Europos regiono laisvosios prekybos susitarimai į vieną išsamų regioninį laisvosios prekybos susitarimą, kuriame skatinamas regionis liberalizavimas kuris yra vientisas teisingų, skaidrių ir numatomų taisyklių rinkinys,

J.   kadangi Vakarų Balkanų šalių ekonomikos augimas labai skirtingas, nuo 3 % Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje iki 10,3 % Juodkalnijoje (2006 m. duomenys); kadangi nedarbo lygis, 2007 m. duomenimis, yra nuo 40 % Kosove ir mažesnis, pvz., 11,9 % Juodkalnijoje,

K.   kadangi Vakarų Balkanų ekonomika labai priklauso nuo užsienio prekybos, o visas eksportas ir importas sudaro didelę jų BVP dalį; kadangi 61 % šio prekybos srauto nukreipta į Europos Sąjungą, nors jis sudaro tik 2 % ES užsienio prekybos,

L.   kadangi transporto struktūra ir jos pagerinimas būtini ekonominiam vystymuisi, socialinei sanglaudai ir integracijai,

M.   kadangi reikia skirti daugiau paramos Vakarų Balkanų mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ), siekiant užtikrinti tvarų ekonominį vystymąsi, darbo vietų kūrimą ir eksportą,

N.   kadangi paslaugų sektorius, ypač turizmas, atlieka svarbų Vakarų Balkanų šalių ekonomikos vaidmenį,

O.   kadangi mažose rinkose, pavyzdžiui, kai kurių Vakarų Balkanų šalių rinkose, yra ypač linkstama į kartelinius susitarimus, konkurenciją ribojančią veiklą ar dominuojančią padėtį rinkoje, o tai gali labai paveikti regiono ekonominį vystymąsi, nedarbo lygį ir socialinę raidą,

P.   kadangi skirtingų Vakarų Balkanų šalių ekonomika labai įvairi ir pasižymi skirtingais bruožais, pvz., Albanijos, Kroatijos ir Juodkalnijos ekonomika skiriasi nuo kitų Vakarų Balkanų šalių, kadangi joms ypač svarbus turizmo sektorius,

Q.   kadangi visos Vakarų Balkanų šalys ir ES sudarė Stabilizacijos ir asociacijos susitarimus (SAS),

Bendrosios pastabos

1.   palankiai vertina stabilizavimo ir asociacijos proceso pažangą ir ypač neseniai su Bosnija ir Hercegovina bei Serbija pasirašytus stabilizavimo ir asociacijos susitarimus; ragina valstybes nares kuo greičiau užbaigti visų stabilizavimo ir asociacijos susitarimų ratifikavimo procesą; palankiai vertina laikinųjų susitarimų įgyvendinimo pažangą ir ragina Vakarų Balkanų šalis toliau dėti pastangas šioje srityje; pabrėžia tolesnio stabilizacijos ir asociacijos proceso daugiašališkumo aspekto stiprinimo svarbą siekiant visapusiškai atnaujinti regioninį bendradarbiavimą visose srityse;

2.   dar kartą pakartoja, kad Salonikuose susitikusi Europos Vadovų Taryba aiškiai suformulavo Vakarų Balkanų valstybių Europos perspektyvą; tačiau pažymi, kad būsimas Vakarų Balkanų šalių stojimas į Europos Sąjungą labai priklauso nuo to, ar jos atitiks visas sąlygas ir Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus, įskaitant Kopenhagos kriterijus ir ar bus sėkmingas stabilizacijos ir asociacijos procesas, kuris apima regionų bendradarbiavimą, gerus kaimynystės ryšius, visapusišką bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai;

3.   pažymi, kad patikima Vakarų Balkanų šalių narystės ES galimybė gali paskatinti jų vyriausybes ir gyventojus atsisakyti nepažangaus nacionalizmo, religinio pobūdžio smurto ir siekti būsimos integracijos į Europą; be to, tai pagerins Europos Sąjungoje vyraujantį gana neigiamą Vakarų Balkanų įvaizdį, kuris atsirado dėl neseniai vykusių karų ir pastaruosius dešimtmečius besitęsusių politinių nesutarimų, o tai, savo ruožtu, skatins ES įmones plėsti savo verslą šiame regione;

4.   skatina Europos Sąjungą nuolatos rodyti susidomėjimą Vakarų Balkanais, ypač šiuo politiškai opiu laikotarpiu; ragina Tarybą ir Komisiją suvokti, kad nei Europos Sąjungai, nei Vakarų Balkanams nenaudinga kurti Kosove "juodąją skylę"; taigi prašo ES institucijų aktyviai tuo domėtis, siekiant išvengti įtampos;

5.   mano, kad labai svarbu laikytis visuotinio požiūrio į Vakarų Balkanų šalis ir atsižvelgti į regiono šalių ekonominio išsivystymo skirtumus ir į tai, kaip jos laikosi Bendrijos acquis ir Pasaulio prekybos organizacijos taisyklių; taigi pabrėžia, kad kiekvienai Vakarų Balkanų šaliai labai svarbu numatyti individualų narystės ES kelią, remiantis, inter alia, Kopenhagos kriterijų ir Europos Sąjungos nustatytų sąlygų bei reikalavimų laikymusi;

6.   palankiai vertina vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą ir readmisijos susitarimus, kurie įsigaliojo 2008 m. sausio mėnesį, ir dialogą dėl palaipsnio vizų režimo Vakarų Balkanų šalims liberalizavimo plano; mano, kad tikrai būtina pagerinti ir nustatyti palankų muitų režimą siekiant sukurti palankesnę aplinką prekybos srautams ir užtikrinti glaudesnį ekonominį, mokslinį, technologinį ir prekybinį bendradarbiavimą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą steigti vis daugiau stipendijų Vakarų Balkanų šalių studentams pagal Erasmus Mundus programą;

PPO ir CEFTA

7.   ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų reikalingų priemonių, siekiant paskatinti Vakarų Balkanus dar labiau integruotis į pasaulinę prekybos ir ekonomikos sistemą, visų pirma raginant į PPO dar neįstojusias regiono šalis tapti šios organizacijos narėmis; su džiaugsmu pažymi, kad Albanija, Kroatija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija jau tapo PPO narėmis; pabrėžia, kad prekybos liberalizavimas turi vykti kartu su skurdo ir nedarbo rodiklių mažinimu, ekonominių ir socialinių teisių propagavimu ir aplinkos saugojimu;

8.   pabrėžia regioninio bendradarbiavimo ir gerų kaimynystės santykių teigiamą įtaką ekonominiam regiono vystymuisi ir CEFTA vaidmenį šiame procese; pabrėžia, kad CEFTA, stiprindamas Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų ekonominius ir prekybos ryšius, gali atlikti svarbų vaidmenį regiono integracijos į Europos Sąjungą procese; taigi mano, kad CEFTA daug prisideda prie Vakarų Balkanų šalių rengimosi stoti į Europos Sąjungą;

9.   ragina Vakarų Balkanų vyriausybes toliau nagrinėti platesnio regiono prekybos liberalizavimo priemonių, kurios iki šiol jai nebuvo taikomos, taikymo galimybes ir parengti kovos su visais tarptautiniais intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės pažeidimais mechanizmus; taip pat ragina minėtąsias vyriausybes derintis prie Bendrijos acquis ir imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią praktikai ir priemonėms, kurios skatina netarifines prekybos kliūtis;

Europos pagalba ir Vakarų Balkanų savarankiškumas vykdant reformų procesą

10.   remia Vakarų Balkanų šalių pastangas vykdyti reformas ir bendradarbiauti taikant pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA); pabrėžia, kad Vakarų Balkanų šalys visiškai savarankiškai vykdo savo reformų procesą; ragina Vakarų Balkanų šalis imtis atsakomybės ir parengti pakankamai ambicingus projektus, kurie būtų įgyvendinami Europos lėšomis, ir nebūti pasyviomis, priklausomomis nuo Europos iniciatyvų;

11.   pabrėžia, kad regionų vaidmuo skatinant ekonominį ir socialinį vystymąsi yra labai svarbus, todėl IPA taip pat yra svarbi padedant Vakarų Balkanų šalims vykdyti demokratijos įtvirtinimo, ekonominės ir socialinės pertvarkos ir europinių standartų siekimo procesą bei priartinant šias šalis prie Europos Sąjungos struktūrų;

12.   ragina Komisiją ir valstybes nares skirti IPA papildomų lėšų, kurios būtinos norint rengti projektus atsižvelgiant į poreikius ir teikti veiksmingą ir sutelktą paramą vietos ir regionų lygmenimis; pabrėžia projektų "žmonės – žmonėms", kurie ypač tinkami siekiant vietos žmonėms perteikti Europos Sąjungos teikiamą papildomą naudą, svarbą;

13.   palankiai vertina tai, kad vienas IPA prioritetų yra padėti stiprinti Vakarų Balkanų šalių institucijų ir administracijos gebėjimus tiek nacionaliniu, tiek regionų lygmenimis; ragina Komisiją stiprinti šią veiklą, kad būtų skatinamas valdymo vystymas ir šios šalys bei regionai būtų pasirengę ateityje panaudoti struktūrinių fondų lėšas ir kad jos prisitaikytų prie ES standartų turint mintyje galimą jų stojimą į ES ateityje; ragina Komisiją užtikrinti skaidrumą kuriant institucijas ir imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta korupcijos;

14.   ragina Tarybą ir Komisiją suteikti regiono valstybėms techninę pagalbą ekonomikos ir administracijos srityse skiriant kvalifikuotus specialistus, bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, kurios sprendžia Vakarų Balkanų ekonomikos klausimus, siekiant šioje sistemoje sustiprinti vietos valdžios institucijas, sukurti veiksmingesnį ir įvairesnį ekonominių ryšių tinklą, taip pat sudaryti geresnes galimybes vietos produktams patekti į užsienio rinkas, ypač į Europos Sąjungos rinką;

15.   siūlo valstybėms narėms teikti Vakarų Balkanų šalims vadinamąsias vyriausybių lygmens programas, pagal kurias šių šalių nacionalinėms institucijoms būtų teikiama speciali pagalba, mokymas ir rengimas tose srityse, kuriose Vakarų Balkanų šalys prašytų pagalbos; pabrėžia, kad šios programos galėtų būti labai svarbios regione įgyvendinant ES acquis ir sudaryti Vakarų Balkanų šalims galimybę tiksliai apibrėžti, kokios pagalbos joms reikia;

16.   ragina Komisiją tinkamai ir laiku kreiptis į Parlamentą, kad šis pritartų naujiems pasiūlymams dėl išskirtinės paramos iš biudžeto skyrimo Vakarų Balkanų valstybėms; pabrėžia, kad tolesnė finansinė pagalba Vakarų Balkanams (ypač Kosovui) turėtų priklausyti nuo tarptautinėms finansinėms institucijoms remiant parengto tikroviško ir ilgalaikio ekonominio vystymosi plano;

17.   mano, kad vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka svarbiausią vaidmenį skatinant tvarų ekonominį vystymąsi ir stiprinant pilietinę visuomenę nacionalinius ir Bendrijos prioritetus konkrečiai įgyvendinamos per projektus, kuriais sukuriami partnerystės ryšiai su viešojo ir privačiojo sektoriaus veikėjais;

18.   pabrėžia tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą rengiant bendrus projektus ir sukuriant tvarius Vakarų Balkanų regionų ir šių regionų bei valstybių narių regionų ryšius; taip pat pabrėžia, kad tokio bendradarbiavimo nauda yra ne tik ekonominė, bet ir politinė bei nauda žmonėms, sudaranti sąlygas suartėti tautoms ir vyriausybėms ir šiame regione užtikrinanti ilgalaikį stabilumą ir gerovę;

19.   ragina ES regionus imtis iniciatyvos įgyvendinti tarpvalstybinius projektus su Vakarų Balkanų regionais siekiant pradėti vykdyti glaudų ilgalaikį bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu bei keičiantis patirtimi ir pažangiąja praktika Europos regionų bendradarbiavimo tinkluose; mano, kad sustiprinus Regioninio bendradarbiavimo tarybą (RBT) gali būti paskatintas bendradarbiavimas regione;

Ekonominė politika, energetika, transportas ir aplinka

20.   ragina regiono šalis artimai bendradarbiaujant su Komisija ir kitomis atitinkamomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis išsaugoti ir plėtoti makroekonominio stabilumo įdirbį, kuris yra ilgalaikio ekonominio augimo, įskaitant patikimą fiskalinę ir pinigų politiką, prielaida; toliau skatina šalis greičiau vykdyti struktūrines reformas, ypač mokesčių politikos, muitų ir administracijos srityse, ir skatinti taikyti skaidrumo ir atsiskaitomybės principus bei remti patikimą valdymą;

21.   pabrėžia poreikį užtikrinti daugiau paramos regiono privataus sektoriaus plėtrai, inter alia, skatinant bendradarbiavimą su Europos investicijų banku ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku bei kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis;

22.   mano, kad regiono ekonominei plėtrai būtina sukurti palankią investicijų aplinką ir ragina Komisiją ir Vakarų Balkanų šalis siekti pagreitinti ekonomines reformas parengiant strateginio vystymo planus, skirtus įgyvendinti visam regionui svarbius investicinius projektus;

23.   palankiai vertina Vakarų Balkanų vyriausybes dėl pažangos, padarytos ekonomikos srityje, ir makroekonomikos stabilumo išlaikymo; pritaria vyriausybių įgyvendinamai mokesčių ir fiskalinės drausmės politikai, dėl kurių išaugo valstybės biudžeto pajamos;

24.   pabrėžia, kad svarbu siekti energetinio bendradarbiavimo regione, ypač norint plėtoti energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimą, sukurti atviras, patikimas ir konkurencingas rinkas ir pagerinti bendras energetikos infrastruktūros plėtros sąlygas, įskaitant didesnius ES valstybių narių kaimynių ir šalių partnerių tinklų sujungimo pajėgumus; pabrėžia svarbų Energijos bendrijos vaidmenį siekiant šio tikslo;

25.   mano, kad Rijekos uosto (Kroatija) vystymas yra ypač svarbus Europos Sąjungos projektas; mano, kad Europos Sąjungai naudinga, kad jis būtų vystomas kuo greičiau;

26.   pabrėžia, kad aplinkos apsauga yra svarbi Vakarų Balkanų regiono tvaraus vystymosi dalis; mano, kad Komisija ir Vakarų Balkanų vyriausybės privalo remti patikimų aplinkos apsaugos politikos ir strategijos sričių, atitinkančių ES aplinkos apsaugos teisės aktus, vystymą;

27.   mano, kad svarbu, jog Vakarų Balkanų šalys taikytų bendruosius Europos jūrų politikos principus ir taisykles ir pabrėžia, kad Dunojaus baseiną reikia naudoti veiksmingai ir labiau tausojant aplinką, laikantis ES teisės aktų, kadangi jis yra svarbus transporto koridorius ir vertingų išteklių šaltinis; atsižvelgdamas į tai remia regione vykdomas iniciatyvas ir organizacijas (ypač Tarptautinę Dunojaus apsaugos komisiją (TDAK)), kurios siekia aplinkos apsaugos, geresnio vidaus vandenų transporto pajėgumų naudojimo ir aukštesnio lygio Dunojaus baseino nelaimių prevencijos;

28.   primena, kad būtina pagerinti prekybą su Kroatija, kad įstojusiai jai būtų kuo lengviau laikytis bendrosios žemės ūkio politikos;

29.   pripažįsta regiono geografinę ir strateginę padėtį, dėl kurios ši zona natūraliai tampa energetinių žaliavų, pvz., žalios naftos ir gamtinių dujų, tranzito tarp Europos ir Azijos vieta; palankiai vertina tai, kad buvo pradėti dideli subregioniniai projektai, pvz., Pietryčių magistralė, kurie padės iš tikrųjų integruoti Vakarų Balkanų šalis į platesnį energetikos tinklą, sujungsiantį Europos Sąjungą ir Turkiją bei Kaukazo šalis; ragina Komisiją ir Vakarų Balkanų šalis skirti pakankamai finansinių išteklių infrastruktūrai modernizuoti, ypač atsižvelgiant į logistikos sektorių, ir vykdyti būtinas reformas siekiant, kad šis sektorius taptų labiau konkurencingas ir dinamiškas;

30.   pabrėžia, kad reikia pašalinti mažmeninės prekybos administracines kliūtis, kurios trukdo atsirasti daugiau konkurencingų prekiautojų maistu, kadangi maisto prekybos neveiksmingumas trukdo Europos gamintojams patekti į rinką;

31.   pabrėžia, kad vadovaujantis Europos mažųjų įmonių chartija, kuriai pritarė Vakarų Balkanų šalys, reikia labiau remti MVĮ vystymąsi; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti MVĮ prieigą prie ES struktūrinių fondų ir geriau finansuoti su MVĮ susijusius projektus; ragina Komisiją nustatyti institucinę struktūrą, kuri gerintų Bendrijos ir Vakarų Balkanų šalių privataus sektoriaus bendradarbiavimą, o tai užtikrintų tinkamą Bendrijos lėšų naudojimą;

32.   pabrėžia, kad reikia išplėsti Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių bendradarbiavimą švietimo ir mokslo srityse, – tai sudarytų stabilaus ekonomikos vystymosi ir regiono plėtros sąlygas, taigi skatintų Vakarų Balkanų integraciją į bendrąją ekonominę erdvę, bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo erdvę ir jų dalyvavimą darbo rinkoje laikantis ES taisyklių ir reikalavimų;

33.   kadangi tarptautinė finansų krizė pasiekė Europą ir gali turėti netiesioginį poveikį prekybai bei investicijoms Vakarų Balkanuose, ragina Komisiją stebėti raidą ir, jeigu būtina, patvirtinti atitinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama užtikrinti sklandžią stabilizavimo ir asociacijos proceso tąsą, nes tai svarbus stabilumo regione veiksnys ir pati Europos Sąjunga tuo suinteresuota;

Finansinės paslaugos, muitai, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija

34.   yra tvirtai įsitikinęs, kad be esminės bankų ir draudimo sistemų reformos neįmanomas ekonominis regiono šalių vystymasis, kad būtina sukurti veiksmingą mikrokreditų sistemą ir geriau reglamentuoti bei prižiūrėti bankų veiklą, ir taip padėti pamatus nuosekliam jų finansinių rinkų atvėrimui;

35.   ragina tas regiono valstybes, kurių valstybės tarnyboje klesti korupcija, imtis visų atitinkamų kovos veiksmų ir užtikrinti veiksmingesnę ir skaidresnę muitinių veiklą pagal Europos Sąjungos ir Pasaulio muitinių organizacijos nustatytas taisykles;

36.   pabrėžia būtinybę suaktyvinti ir sustiprinti patikrinimus muitinėse, siekiant panaikinti prekių kontrabandos, padirbinėjimo ir piratavimo reiškinius, dėl kurių ne tik prarandamos pajamos, bet ir keliama rimta grėsmė ES ir Vakarų Balkanų šalių gyventojų sveikatai;

37.   džiaugiasi geresne verslo aplinka ir veiksmais, kuriais siekiama šalinti teisines ir administracines kliūtis pradedant verslą; tačiau reiškia susirūpinimą vadinamųjų magnatų karteliniais susitarimais ir įmonių piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje kai kuriose Vakarų Balkanų šalyse; ragina Vakarų Balkanų vyriausybes sustiprinti kovą su korupcija ir plėtoti atitinkamą konkurencijos politiką, kuri apimtų ir valstybines įmones;

38.   ragina Vakarų Balkanų šalis plėtoti užimtumo ir mokesčių politiką siekiant spręsti nedarbo, santykinai didelio atlyginimo ir plataus masto neoficialios ekonomikos problemas;

39.   pabrėžia, kad teisinga ir skaidri regiono tarpvalstybinė konkurencija vykdant viešuosius pirkimus – svarbus gerai integruotos rinkos elementas; ragina Vakarų Balkanų šalis įvertinti viešųjų pirkimų galimybes siekiant stabilizacijos ir tvaraus ekonominio vystymosi ir dėti daugiau pastangų į labiau integruotą ir veiksmingesnę regioninę viešųjų sutarčių sistemą bei taikyti vidaus ir regiono tiekėjų nediskriminavimo principą;

o
o   o

40.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir atitinkamų šalių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 312, 2005 11 29, p. 1.
(2) OL L 210, 2006 7 31, p. 82.
(3) OL C 27 E, 2008 1 31, p. 207.
(4) OL C 308 E, 2006 12 16, p. 141.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0172.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0120.
(7) OL C 301 E, 2007 12 13, p. 224.
(8) OL C 263 E, 2008 10 16, p. 626.
(9) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 141.
(10) OL C 323 E, 2008 12 18, p. 467.
(11) OL C 291 E, 2006 11 30, p. 402.
(12) OL C 317 E, 2006 12 23, p. 480.

Teisinė informacija - Privatumo politika