Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0132(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0443/2008

Внесени текстове :

A6-0443/2008

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0010

Приети текстове
PDF 270kWORD 36k
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург
Рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите ***II
P6_TA(2009)0010A6-0443/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите (6124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета(1) (6124/2008 – C6-0323/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0373),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0443/2008),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 254 Е, 7.10.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ С 263Е, 16.10.2008 г., стр. 157.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 13 януари 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди
P6_TC2-COD(2006)0132

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива....)

Правна информация - Политика за поверителност