Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0132(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0443/2008

Indgivne tekster :

A6-0443/2008

Forhandlinger :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0010

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 30k
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg
Bæredygtig anvendelse af pesticider ***II
P6_TA(2009)0010A6-0443/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. januar 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (6124/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (6124/2008 - C6-0323/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0373),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0443/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 254 E af 7.10.2008, s. 1.
(2) EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 157.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 13. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider
P6_TC2-COD(2006)0132

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv ...).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik