Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0132(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0443/2008

Esitatud tekstid :

A6-0443/2008

Arutelud :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hääletused :

PV 13/01/2009 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0010

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 50k
Teisipäev, 13. jaanuar 2009 - Strasbourg
Tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks ***II
P6_TA(2009)0010A6-0443/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (6124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (6124/2008 – C6-0323/2008)(1);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0373) suhtes;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0443/2008),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 254 E, 7.10.2008, lk 1.
(2) ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 157.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 13. jaanuaril 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks
P6_TC2-COD(2006)0132

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv ...) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika