Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0443/2008

Predkladané texty :

A6-0443/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0010

Prijaté texty
PDF 268kWORD 100k
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg
Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II
P6_TA(2009)0010A6-0443/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (6124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (6124/2008 – C6-0323/2008)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0373),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0443/2008),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 254 E, 7.10.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 157.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. januára 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov
P6_TC2-COD(2006)0132

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici ...)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia