Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0443/2008

Ingivna texter :

A6-0443/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0010

Antagna texter
PDF 192kWORD 34k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II
P6_TA(2009)0010A6-0443/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (6124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (6124/2008 – C6-0323/2008)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0373),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0443/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 254 E, 7.10.2008, s. 1.
(2) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 157.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 januari 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
P6_TC2-COD(2006)0132

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv....)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy