Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0444/2008

Indgivne tekster :

A6-0444/2008

Forhandlinger :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0011

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 65k
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg
Omsætning af plantebeskyttelsesmidler ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. januar 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11119/8/2008 - C6-0326/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0388),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2008)0093),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0444/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 266 E af 21.10.2008, s. 1.
(2) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 181.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 13. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF
P6_TC2-COD(2006)0136

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. ...).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik