Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0136(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0444/2008

Esitatud tekstid :

A6-0444/2008

Arutelud :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hääletused :

PV 13/01/2009 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0011

Vastuvõetud tekstid
PDF 200kWORD 94k
Teisipäev, 13. jaanuar 2009 - Strasbourg
Taimekaitsevahendite turuleviimine ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

−   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11119/8/2008 – C6-0326/2008);(1)

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0388) suhtes;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0093);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

−   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0444/2008),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 266 E, 21.10.2008, lk 1.
(2) ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 181.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 13. jaanuaril 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009 taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta
P6_TC2-COD(2006)0136

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr ...) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika