Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0444/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0444/2008

Keskustelut :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Äänestykset :

PV 13/01/2009 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0011

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 74k
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg
Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. tammikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0388),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0093),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0444/2008),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 266 E, 21.10.2008, s. 1.
(2) EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 181.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 13. tammikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta
P6_TC2-COD(2006)0136

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o ....)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö