Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0497/2008

Předložené texty :

A6-0497/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0012

Přijaté texty
PDF 280kWORD 86k
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk
Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) ***I
P6_TA(2009)0012A6-0497/2008
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) (KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Postup spolurozhodování: přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0458),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0287/2008),

-   s ohledem na meziinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na článek 80a a článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0497/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje daný návrh žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise, upravený v souladu s doporučeními poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. ledna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2008)0153

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/65/ES.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí