Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0153(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0497/2008

Indgivne tekster :

A6-0497/2008

Forhandlinger :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0012

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 36k
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg
Investeringsinstitutter (omarbejdning) ***I
P6_TA(2009)0012A6-0497/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. januar 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0458),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0287/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0497/2008),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. januar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning)
P6_TC1-COD(2008)0153

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/65/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik