Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0280(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0415/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0415/2008

Debates :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Balsojumi :

PV 14/01/2009 - 4.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0016

Pieņemtie teksti
PDF 265kWORD 42k
Trešdiena, 2009. gada 14. janvāris - Strasbūra
Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā ***I
P6_TA(2009)0016A6-0415/2008
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2009. gada 14. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā drošības un aizsardzības jomā atsevišķos gadījumos ir koordinējamas publisko iepirkumu procedūras, noslēdzot publiskus būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0766),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 47. panta 2. punktu, 55. pantu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedza priekšlikumu (C6-0467/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A6-0415/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 14. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK
P6_TC1-COD(2007)0280

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, nostāja pirmajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/81/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika