Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0415/2008

Ingediende teksten :

A6-0415/2008

Debatten :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Stemmingen :

PV 14/01/2009 - 4.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0016

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 56k
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg
Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I
P6_TA(2009)0016A6-0415/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 januari 2009 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0766),

–   gelet op artikel 251, lid 2, artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0467/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0415/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 januari 2009 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG
P6_TC1-COD(2007)0280

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/81/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid