Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0033(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0341/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0341/2008

Keskustelut :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Äänestykset :

Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0017

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 46k
Keskiviikko 14. tammikuuta 2009 - Strasbourg
Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) ***I
P6_TA(2009)0017A6-0341/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. tammikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta (KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0080),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0068/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0341/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. tammikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2009/EY tekemiseksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta dikloorimetaanin markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta
P6_TC1-COD(2008)0033

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 455/2009/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö