Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0033(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0341/2008

Texte depuse :

A6-0341/2008

Dezbateri :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Voturi :

Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0017

Texte adoptate
PDF 272kWORD 28k
Miercuri, 14 ianuarie 2009 - Strasbourg
Substanţe şi preparate periculoase (diclormetan) ***I
P6_TA(2009)0017A6-0341/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 ianuarie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase (diclormetan)) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0080),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0068/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6–0341/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 ianuarie 2009 privind Decizia nr. .../2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea diclormetanului
P6_TC1-COD(2008)0033

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 455/2009/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate