Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0107(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0423/2008

Внесени текстове :

A6-0423/2008

Разисквания :

PV 13/01/2009 - 18
CRE 13/01/2009 - 18

Гласувания :

PV 14/01/2009 - 4.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0018

Приети текстове
PDF 263kWORD 32k
Сряда, 14 януари 2009 г. - Страсбург
Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова *
P6_TA(2009)0018A6-0423/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188) (COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0320),

–   като взе предвид Конвенция № 188 на Международната организация на труда относно условията на труд в сектора на риболова, приета на 14 юни 2007 г.,

–   като взе предвид член 42 и член 300, параграф 2, алинея първа от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно която Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0218/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становището на Комисията по рибно стопанство (A6-0423/2008),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета;

2.  Настоятелно призовава всички държави-членки на ЕС незабавно да пристъпят към ратификация на Конвенцията и да я приложат преди приключването на процеса на ратификация;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност