Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0107(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0423/2008

Esitatud tekstid :

A6-0423/2008

Arutelud :

PV 13/01/2009 - 18
CRE 13/01/2009 - 18

Hääletused :

PV 14/01/2009 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0018

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 30k
Kolmapäev, 14. jaanuar 2009 - Strasbourg
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni ratifitseerimine *
P6_TA(2009)0018A6-0423/2008

Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel ratifitseerida Euroopa Ühenduse huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsioon (konventsioon nr 188) (KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0320);

–   võttes arvesse 14. juunil 2007. aastal vastu võetud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni nr 188;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 42 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0218/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust (A6-0423/2008),

1.   kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus;

2.   nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid asuksid kiiresti konventsiooni ratifitseerima ja jõustaksid selle sisu enne ratifitseerimisprotsessi lõppemist;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika