Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0107(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0423/2008

Teksty złożone :

A6-0423/2008

Debaty :

PV 13/01/2009 - 18
CRE 13/01/2009 - 18

Głosowanie :

PV 14/01/2009 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0018

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 32k
Środa, 14 stycznia 2009 r. - Strasburg
Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) *
P6_TA(2009)0018A6-0423/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady upoważniającego państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) (COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0320),

–   uwzględniając przyjętą w dniu 14 czerwca 2007 r. Konwencję nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa,

–   uwzględniając art. 42 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0218/2008),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A6-0423/2008),

1.   zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady;

2.   wzywa wszystkie państwa członkowskie do pilnego przystąpienia do ratyfikacji Konwencji i do stosowania w praktyce jej postanowień przed zakończeniem procesu ratyfikacji;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności