Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0107(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0423/2008

Ingivna texter :

A6-0423/2008

Debatter :

PV 13/01/2009 - 18
CRE 13/01/2009 - 18

Omröstningar :

PV 14/01/2009 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0018

Antagna texter
PDF 191kWORD 30k
Onsdagen den 14 januari 2009 - Strasbourg
Bemyndigande för att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) *
P6_TA(2009)0018A6-0423/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 januari 2009 om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) (KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Samrådsförfarande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0320),

–   med beaktande av ILO:s konvention nr 188 om arbete i fiskenäringen som antogs den 14 juni 2007,

–   med beaktande av artikel 42 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0218/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från fiskeriutskottet (A6-0423/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att omgående ratificera konventionen och att se till att innehållet i denna verkställs innan ratificeringsprocessen slutförts.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy